آرشیف

2020-10-4

علم عبدالقدیر

شکوه نهال فرزند از بهار سبز مادر است.

گفتن ونوشتن نام زن ( از نگاه اسلام ودیدگاه اسلام نما)
اسلام درنوشتن  وگفتن نام بین زن ومرد هیچ فرقی قائل نیست، برای اثبات وایقان این حقیقت خداوند ج حضرت عیسی را در قرآن شریف بنام فرزند مریم یاد آوری کرده وگاهی هم گر فتن نام زنان در منابع دینی عیب ونقص پنداشته نشده. قالَ عيسَي ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنا أَنْزِلْ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ تَکُونُ لَنا عيداً لِأَوَّلِنا وَ آخِرِنا وَ آيَةً مِنْکَ وَ ارْزُقْنا وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقينَ114 ترجمه: 114) عیسى پسر مریم گفت: خداوندا، پروردگارا، از آسمان مائده اى بر ما فروفرست تا براى ما عیدى باشد هم براى نخستین گروه امّت ما و هم براى آخرین گروه امّتمان و نیز نشانه اى از جانب تو باشد، و بدین وسیله به ما روزى ده که تو بهترین روزى دهندگانى.
 اما چندی قبل نوشتن نام زن  یعنی مادر در اسناد رسمی افغانستان آن هم در سند هویت از زبان چهرۀ به ظاهر روحانی با پیش بند ومین بند وپسوند سید و اکبروآغا  خبر ساز شد  این انسان حلقۀ زنگ زده از زنجیر استبدادی طالبان است که در تحویل خانه های کابل بگونه ریزرف نگهداری میشود در اظهاراتش گفت نوشتن نام یک مؤنث چه مادر وچه دختر  در تذکره ها یکنوع بی نا موسی است .عدۀ گمان کردند منطق دین واسلام همین است.وبرخی مفتی ها هم بخاطر پیشروی های نظامی طالبان به نرخ روز فتوی دادند وتا ئید کردند که میشود گفت عدۀ با گذاشتن ریش وپوشیدن عمامه با خنجر جهل ونا دانی پیکر بزرگ اسلام را زخمی وریز ریز میکنند که سید اکبر ملا حیات الدین وامثالهم از همین قشر تهی مغز اند.اظهارات یک بی دین در باره اسلام خطر ناک نیست فتوی دین ستیزانه اسلام نما های بی دانش کمر دین اسلام را میشکند. نگاه اسلام با دیدگاه بسیاری از اسلام نما های ریا کار ومزور  از صدر اسلام تا هنوزتفاوت  داشته ودارد .درین نوشته با مراجعه به قرآن  ،حدیث  وتعامل جوامع اسلامی  شمارا با منطق اسلام وتفاوت آن با دیدگاه  برخی اسلام شعار های  تهی مغز آشنا میسازم.
1- در قرآن شریف  این پیکر اکمل وحی الهی ومنبع هدایت بشریت بیش از سی وچهار بار نام حضرت مریم  ع من حیث زن پاک وبر گزیده خدا ذکر شده.
«: وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ»؛ و (به یاد آورید) هنگامی را که فرشتگان گفتند: «ای مریم! خدا تو را برگزیده و پاک ساخته؛ و بر تمام زنان جهان، برتری داده است. (سوره آل عمران، آیه 42)«
میدانید  یکی از بارزترین حکمت های نزول قرآن مبارزه با  عادات نا پسندیۀ جا هلیت عرب بوده  که  در آن زمان علاوه از شرک وبت پرستی از گر فتن نام دختران ننگ داشتند وایشان را زنده بگور میکردند .قرآنکریم  نازل شده تا  با فر هنگ  انسانی یخ این جهل را بشکند بجای زشتی ومنکر فرمود (وعا شروهن بالمعروف ) ونام  حضرت مریم 34 سی وچهار بار در قرآن کریم تکرار شد.تا بدانند گرفتن نام زن عزت است نه بی غیرتی. اگر غبار این جا هلیت بر مغز انسانهای دور تر از جزیرة العرب تا افغانستان باقیمانده باشد باید قرآن بخوانند وبفهمند  .
2-در احا دیث:
در احادیث: پیام رسان ویا خبر رسان آن زمان که به اصطلاح حدیث راوی گفته میشود .زنان پیامبر اسلام ودختران خلفاء در رأس عائشه رض زن پیامبر ص ودختر خلیفه اول ابوبکر صدیق بود . در روایت  احا دیث که منبع دوم شر یعیت ماست بیش از هزار بار تنها نام عائشه زن پیالمبر اسلام  ص گر فته شده.واین خاص نبوده زنان دیگر هم راوی حدیث اند .حالا خبر نگار میگو یئم.واگر درین عصر با این تکنا لوجی میبودند باز هم  در الهام بخشی وخبر رسانی پیشتاز میبودند. در روایت واسناد احادیث غالبا راوی دوم شان مرد است.یعنی مردان از زبان زنان نقل میکنند.!
(فقد روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الأحاديث النبوية ألفين ومئتين وعشرة أحاديث.
قال الحافظ الذهبي في السير: مسند عائشة ألفين ومئتين وعشرة أحاديث.. اتفق لها البخاري ومسلم على مئة وأربعة وسبعين حديثاً، وانفرد البخاري بأربعة وخمسين، وانفرد مسلم بتسعة وستين. انتهى) یعنی تنها یکهزار دوصد ده حدیث از زبان ونام حضرت عائشه روایت شده.
در جوامع اسلامی: در تمام کشور های اسلامی نام زنان در اسناد رسمی  درج است ف نام شان به آواز بلند گرفته میشود. مکاتب ودانشگاه ها بنام زنان بزرگ صدر اسلام  تا سیس وفعال است وملیونها دختر نام شان در اسناد ذکر است حاضری شان با صدای بلند گرفته میشود ودختران هم بله میگویند  آیا این روش بی نا موسی است؟ مگر در کارت هویت دختران دانش آموز باید نام  پدر ویا برادر شان نوشته شود؟ با این عقل ومنطق پیام اسلام را به جان عرضه کرده اند؟
افغانستان مسلمان:در افغانستان هم مکاتب بنام زنان ودختران مسلمان است.لیسه عائشه درانی، لیسه ملالی، زرغونه، مریم وصد ها لیسه دیگر که نام دختران در اسناد شان نوشته شده ، در کارت هویت نام شان نوشته میشود، در حین خواندن حاضری نام های شان گرفته میشود اینها از دید یک مسلمان نما اماکن بی نا موسی است؟ یا کسا نیکه درین روز ها نام دختران خودرا در لست نتا ئیج کا نکور می بینند خدا نا خواسته از دید این تاریک مغز کوردل چه اند؟ وای بحال شمسیه که نامش در صدا وسیما وهمه جا پخش شد..
این جهل پراگنی  توهین صریح به قرآن وحدیث  وجوامع اسلامی است .معنی صحبت های اسید اکبر خیلی م هولناک وتکان دهنده است(  لیسه  مریم یعنی مرکز بی نا موسی: لیسه ملالی ، لیسه رابعه بلخی لیسه، زرغونه، لیسه عائشه..این منطق یک اسلام نماست.اما امروز روز معلم است روز علم ودانش واین مراکز نور علم ودانش پخش میکنند.
:یکی دیگری بنام مولوی  حیات الدین صاحبی در مزار با پوشیدن لباس روحا نیت وریش دراز تلبیس ابلیس مابانه نموده گفت: در دار قطننی حدیثی هست که صحابه از بول پیا مبر اسلام نوش جان میکردند وبوی عطر میداد سبحان الله. ودر یک صحبتش پیامبر اسلام را به بچه بازی متهم کرد.این نوع عمامه پوشان دشمنان خطر ناک دین اسلام اند .برایم جهل این این مسلمان نما دردی نداشت اما وقتیکه پیام تسلیت مولانا مجیب الرحمن را بخاطر جهنمی شدن این تهمت گر کافر ساز دیدم وشنیدم بیشتر تکان خوردم عاقبت اسلام بخیر.
آن مسلمان نمای دیگر با ریش  سیاه وعمامه سفید در آنطرف مرز به حاضرین خطاب میکند: روایت است که پیامبر اسلام ص تنها بخاطر پشتون مجا هد پا کستان وافغانستان  نظر میکند. که هدفش همان افروختن آتش جنگ در افغانستان است.
از شگفتی های این قرآن فروش ..دیده ام روح الامین را در خروش..اقبال لاهوری
میخواستم عکس این سه نمونه را نشر کنم اما حیفم آمد.چون تعداد اینها کم نیست.