آرشیف

2017-2-7

نثار احمد کوهین

شوک کرکتر :

تا که می بینم تورا یک جور دیگر می شوم
در خودم گم می شوم، شوک کرکتر می شوم 

وقتی چشمانت به چشمانم تصادم می کند 
زره زره آب می گردم کمی تر می شوم 

با تمام گفته ها نا گفته گنگ ام می زند  
هرچه فریاد می زنی ازگوش ها کر می شوم 

دست و پایچه می زنم حرف دلم گم می شود
تا تو هستی زنده گی، باتو چی بهتر می شوم

چادرت از بس که قهری از سرت افتاده است 
تو نمی بینی به موهایت چی محشر می شوم 

وقتی موهایت پریشان می شود با دست باد 
گه حسودی می کنم ،گاهی قلندر می شوم 

با همه اینها منی قشلاقی رد گم می شوم 
من به شهر چشم تو گم گشته ابتر می شوم 

گرچه در فرهنگ ما عاشق شدن جرم است ولی 
من که عاشق می شوم یک جور دیگر می شوم .

کوهین
12/8/1395
 فیض آباد _ بدخشان.