آرشیف

2015-11-27

jameghor

شورای محصلین و جوانان ولایت غور مقیم هرات افتتاح شد

بخش فرهنگی شورا
چهارشنبه، 4 قوس 1394

به حکم خداوند متعال شورای بزرگ محصلین وجوانان ولایت غور مقیم هرات، رسمآ گشایش یافت، درین محفل که صدها تن از جوانان و محصلین شرکت کرده بودند بزرگان، اساتید وعلماء نیز اشتراک داشتند.
در ابتدا محمد نذیر"نصرت" رئیس این شورا اهداف و فعالیت های شورا را توضیح داده گفت: این شورا یک شورای اجتماعی، فرهنگی و غیرسیاسی بوده که به هیچ فرد یا گروه خاص تعلق ندارد این شورا توسط جوانان و محصلین تاسیس شده و همیشه به خدمت جوانان و محصلین قرار خواهد داشت.
همچنان سیدمحمد رفیق "نادم" یکی از بزرگان غوری و رئیس بنیاد فرهنگی جهانداران غوری صحبت نموده گفت ما با تمام نیرو و تلاش در کنار جوانان و محصلین خود قرار داریم، وی وعده سپرد که بنیاد فرهنگی جهانداران غوری ازهیچ نوع کمک و همکاری با محصلین و جوانان ولایت غور دریغ نخواهد کرد.
همچنان آقای خالقیار یک تن از جوانان فعال غوری که فعلا در سفارت ایران ایفای وظیفه مینماید گفت: جوانان ولایت غور یک ابتکار بزرگ بخرج داده وامروز جای خیلی خوشحالی است که ما درکنار صدها جوان خود قرار داریم وی افزود باید ظرفیت وتوانای علمی وفرهنگی جوانان ولایت غور ارتقاء داده شود.
همچنان استاد فایق یکی از بزرگان غوری که به مناسبت افتتاح شورا شعر زیبایی سروده بودند و به خوانش گرفتند که واقعا همه را مجذوب خود ساخت.
سپس استاد امان الله"فیروزکوهی"استاد دانشگاه هرات و آقای"شهیر"رئیس شورای متخصصان هرات وعضو اسبق شورای ملی صحبت نموده ابراز امیدواری کردند که شورای محصلین وجوانان ولایت غور مقیم هرات بتواند یک بخش از مشکلات جوانان جامعه را مرفوع سازند و در اخیر یکی از علماء صحبت نموده ومحفل را با دعاءخیر اختتام بخشید که شورای محصلین وجوانان ولایت غور مقیم هرات ازتمام بزرگواران که به این محفل اشتراک نمودند سپاس گذاری نموده و برای شان درتمام عرصه های زنده گی آرزوی موفقیت مینماید
.
با احترام
 

شورای محصلین و جوانان ولایت غور مقیم هرات افتتاح شد

شورای محصلین و جوانان ولایت غور مقیم هرات افتتاح شد

شورای محصلین و جوانان ولایت غور مقیم هرات افتتاح شد

شورای محصلین و جوانان ولایت غور مقیم هرات افتتاح شد