آرشیف

2016-1-12

عصمت الله راغب

شورای حراست و ثبات افغانستان نخستین جلسه مشورتی خویش را دایر کرد!

شورای حراست وثبات افغانستان که ماه های پیش با تشکل از شخصیت های جهادی، رهبران احزاب سیاسی، و کلای شورای ملی، اعضای جامعه مدنی،  متنفذین قومی، جوانان، بانووان و… بعنوان یک اپوزیسیون قوی در برابر حکومت تحت ریاست استاد سیاف اعلان موجودیت کرده بود، امروز نخستین جلسه مشورتی خویش را با حضور داشت صدها تن از رهبران ملی، شخصیت های جهادی، نماینده گان احزاب سیاسی، روسای مجلسین( پارلمان و سنا)، فعالان جامعه مدنی، خبرنگاران، بانووان فعال کشور از 34 ولایت افغانستان مجددً برگزار نمود.
در نشست امروزی استاد سیاف که سمت رهبری این شورای را به عهده داشت در ادامه سخنان قبلی اش که در روز اعلان موجودیت این شورای هدف از ضرورت تاسیس این شورای را احساس مسوولیت در برابر ملت و نگرانی از وضع موجود گفته بود اینبار نیز در ادامه تاکید کردند که منظور از تاسیس این شورای نه کسب قدرت و چوکی است و نه هم در پی براندازی حکومت موجود هستند، بلکه تلاش اعضای  این شورای همانا پیشکش کردن طرح های اصلاحی و تغییر در جهت خیر و فلاح ملت افغانستان به رهبران حکومت وحدت ملی می باشد وبس!
آقای سیاف همچنان می گوید که مردم افغانستان دیگر از جنگ خسته شده اند، همگان تشنه ی صلح دایمی در کشور می باشند، برای مردم افغانستان صلح پایدار که واقعاً ضامن سلامتی و عزت دایمی مردم این مملکت باشد یکی از خواسته های رویایی و دیرینه این ملت است. وی خطاب به حکومت وحدت ملی می گوید که؛ موقف شورای حراست و ثبات افغانستان که ممثل از اراده ملت افغانستان است به هیج عنوان گفتگوهای پنهانی سران حکومت وحدت ملی  در ارتباط به صلح افغانستان را پذیرفتنی ندانسته و خواهان برنامه های مشخص با مشوره به ملت افغانستان از سوی حکومت وحدت ملی می باشند. همچنان در ادامه تاکید می کند که صلح حق ملت افغانستان است و حکومت وحدت ملی هر برنامه را که بخاطر صلح افغانستان روی دست می گیرد با ملت افغانستان شریک بسازد در غیر آن دست آورد سران حکومت وحدت ملی  به هیج عنوان قابل قبول ملت افغانستان نخواهد بود.
از سوی هم آقای سیاف نبود امنیت لازم در افغانستان را مادر همه چالش های موجود دانسته و حکومت را به نداشتن برنامه مشخص به منظور جلوگیری از حملات دشمن متهم کرده به باد انتقاد می گوید که ما بارها از رهبران حکومت وحدت ملی خواسته ایم تا به مردم اجازه دهند که از جان  مال شان در برابر دشمن دفاع کنند و یا هم برای مجاهدین کارکشته در جنگ در چوکات حکومت برایشان جای داده شود تا در حالات اضطراری از این خاک دفاع کنند که متاسفانه تا هنوز از سوی حکومت وحدت ملی به این خواسته ها پاسخ مثبت داده نشده است.
آقای محمد یونس قانونی عضوی دیگری این شورای ضمن انتقاد از ضعف های حکومت وحدت ملی وعدم مسوولیت شناسی در قبال آنچه را به ملت افغانستان وعده داده اند و همینطور در پیوند به ادعا و توطیه های کسانی که در بیرون تبلیغاتی را به راه انداخته اند که این شورای تنها به مجاهدین مربوط می شود و بزودی از هم می پاشد با تاکید می گوید که؛ این شورای شورای سمبولک و نمایشی نیست بلکه شورای است که با مشوره و رای زنی ها بین سران افغانستان بنابه اقتضای فضای حاکم در جامعه تاسیس شده و برای نجات ملت افغانستان از وضعیت اسفبار موجود برای یک آینده روشن با تفاهم با ملت افغانستان برنامه های مشخص و واضح دارد و هرگز وابسته به یک گروه و یک طیف از جامعه نیست بلکه دروازه این شورای برای تمام کسانیکه بخاطر اصول ارزشات دینی و منافع ملی می اندیشند باز خواهد بود و همچنان آقای قانون در پیوند به سرنوشت انتخابات تاکید می کند که حکومت وحدت ملی که مبنای مشروعیت آن موافقت نامه سیاسی است وظیفه دارد تا اعتماد از دست رفته ملت افغانستان را نسبت به پروسه انتخابات اعاده کرده و زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها را در بین فصل بهار و تابستان تعین نماید. این درحالیست که آقای اشرف غنی چند پیش زمان برگزاری انتخابات پارلمانی وشورای ولسوالی ها را بین تابستان و خزان گفته بود. از سوی دیگر آقای قانونی بر گزاری لوی جرگه و تعدیل قانون اساسی که یکی از پیش شرط های  موافقت نامه حکومت وحدت ملی بود، روی عملی شدن مواد این توافق نامه تاکید نموده، هشدار می دهد در صورتیکه حکومت در میعاد معینه طرح تعدیل قانون اساسی که در ماه سنبله سال آینده تکمیل می شود مطابق به موافقت نامه حکومت وحدت ملی قادر به تعدیل قانونی اساسی  و تغییر نظام از ریاستی به صدارتی نشود، مشروعیت خود را از دست می دهد.
آقای قانونی همچنان وعده می دهد در صورتیکه حکومت وحدت ملی توان برگزاری لوی جرگه تعدیل قانونی اساسی را نداشته باشد، با تفاهم با شورای حراست وثبات افغانستان، این شورای وعده می سپارد که در زمینه، حکومت را همکاری خواهد کرد.

عصمت الله راغب
Kabul 1394/10/21