آرشیف

2016-11-6

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

شوخی با رییس جمهور از فیروزکوه !
باعرض پوزش از حضرت مرحوم و مغفور مشعل "هروی غوری"

آمد از کابل رییس جمهور خوبِ مملکت
وعده داد و درد مردم را مداوا کرد و رفت

گفتمش سهم خودم کو، زین همه بخشش ها
"با نگاه سرد سوی خایه ایما کرد و رفت"
 

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی
——————————-
شهر فیــــــــــــــــــــــــــروزکوه