آرشیف

2014-10-24

محمد اسحاق ثنا

شهرت

شهرت و شانم پسندم نیست ، نیست 
حسرت کاخ بلندم نیست ،نیست 

چون به ابنای بشر من عاشقم 
فکر بیداد و گزندم نیست ،نیست 

من غلامی را نمی خواهم از آن 
کس که به زندان و به بندم نیست ،نیست 

آنچه روزی می رسد شکری کنم 
ناله ای از چون و چندم نیست نیست 

در میان مجمرم سوزم ولی 
آتشی بهر پسندم نیست ،نیست 

با لباس فقری سازم "ثنا"
ذوق دیبا و پرندم نیست ، نیست 

محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا 
پنجشنبه ۲۳/۱۰/۲۰۱۴