آرشیف

2014-12-15

ابراهیم ساغری

شهدای مظلوم غازی آباد و چرخ لوگر

خدايا در سوزم امشب نگاهم سوی آسمان است
نميدانم چه اسرار بگرداب کهکشان است

شحا ب و اخترو مريخ بگرد شمس ميگردند
به اقمار سماواتش صفات نور يزدان است

ستاره ها سرگردان چو مجنون واله و حيران
کمان ابروی ليلا حلال ماه تابان است

خرابات حلقه در جوش و سکوت عابدان بنگر
بحرسو محراب و منبر شکوه دين و ايمان است

قلندر و ولی و پير به اين محشر کفن پوشند
بداغ لاله های عشق رگ خون شهيدان است

غازی آباد فغان دارد بيا اين کربلا بنگر
بجوش ای غيرت افغان ملالی دلپريشان است

اهريمن همچو جلادی به اسب کين ميتازد
سلحشوران بپا خيزيد که اين آزمون پايان است

بگريم تيغ خونخواهی اگر شير خراسانيم
که صيادان چو روباهی بسوراخ بيابان است

بسازيم قلعهٔ از سنگ به اين وادی آشفته
که باشد سنگر وحدت ساغری را به ارمان است

بنازم همت و رزم شاه امان الله غازی را
نماد فخر و آزادی طاق ظفر پغمان است

 

ـ روح شهدای مظلوم غازی آباد و چرخ لوگر که مظلومانه بدست جاهلين قرن و استکبار زور گوی جهانی مظلو مان شهيد شدند شاد و جنت فردوس جای شان باد.