آرشیف

2014-12-6

الحاج عبدالشکور دهزاد

شهدای بدخشان

یا هو

 

چه شد ای کوه کز گردن شکستی

به سوی کوچه و برزن شکستی

چرا ظلم و جفا را پیشه کردی

که دست خینه با ناخن شکستی

سر آمد کاسه ی صبر و قرارت

که شاخ و پنجه ی گلبن شکستی

قدم تا در دل "ارگو"نهادی

کمر از خود دلی از من شکستی

چرا ای مامن دیرینه ی ما

چنار قد مرد و زن شکستی

نباشد تو به قصد احترامی

سری خم کرده از دامن شکستی

چه شد یکدم کدورتخانه گشتی

چراغ کلبه ی روشن شکستی

دل "دهزاد را آزرده کردی

درختی تا ازین گلبن شکستی
 

به همه ی انهایی که احساسی دارند عرض تسلیت دارم و از خدای متعال برای شهدای این حادثه ی المناک بهشت برین را تمنا مینایم.