آرشیف

2019-11-21

jameghor

شناسنامه‌ غور

 
شناسنامه‌ غور

کتاب شناسنامه‌ی غور که توسط گروهی از نویسندگان انجمن ادبی غور در بیش از دو سال تحقیق و تالیف شده‌است، تا هنوز یکی از بزرگترین آثار تاریخی است که در انعکاس تصویر واقعی از ولایت (استان) غور امروز در یک سطح نسبتا فراگیر، توسط نویسندگان و فرهنگیان غور به رهبری انجمن ادبی غور به صورت میدانی و حضوری تدوین می‌گردد. این کتاب در ۱۸ عنوان بزرگ و بیش از ۵۰۰ عنوان کوچک یا زیرمجموعه- به شمول عناوین معرفی شعرا و نویسندگان- در ۷۳۷ صفحه به چاپ رسیده‌است.
معرفی
شناس‌نامه‌ی غور کتابی است که توسط گروهی از نویسندگان غوری که همه اعضای انجمن ادبی غور استند، در معرفی غور به صورت فراگیر، تالیف شده و اقبال چاپ یافته‌است. این کتاب زیر عناوین بزرگی چون: غور درآثار مورخین، قدامت پنج‌هزارساله، غور چتر آریانای کهن و خراسان بزرگ، کوها، دریاها، غور به روایت شاهنامه، شاران غرجستان و شیران بامیان، غرجستان و موقعیت آن در کتاب‌های معتبر تاریخی، دودمان سوری و شنسبی، امرا، سلاطین و شاهان غور، دولت معزیه در هند، حکومت خلجیان در هند، آل کرت غوری-هرات، اقوام غوری در مناطق مختلف، معرفی شهر فیروزکوه– مرکز غور-، وضعیت آموزش و پرورش، مکاتب خانگی در غور، دانش و فرهنگ، آثار طبیعی و باستانی، بازی‌های محلی، رسم و رواج‌ها، غذاهای محلی، موسیقی و آلات موسیقی، آسیاب‌های آبی، بازارهای غور، ارتباط و مخابرات، خانه و مسکن، بانک‌ها، زبان –لهجه‌های گوناگون- و قومیت غوری‌ها، دین و مذهب غوری‌ها، کشاورزی و مالداری، شاعران و نویسندگان غور و چندین عنوان کوچک و زیرشاخه‌های فرعی، در مدت بیش از دو سال تألیف و تحقیق شده‌است.

فهرست عناوین بزرگ کتاب

 • نگاهی گذرا به غور
 • دودمان سوری و شنسبی
 • قدامت پنج‌هزار ساله
 • غور در آثار مورخین و جغرافیانگاران
 • غور چتر آریانای کهن و خراسان بزرگ
 • غور به روایت شاهنامه
 • فهرست امرا، سلاطین و شاهان غوری
 • اقوام غوری در مناطق مختلف
 • نژاد غوری‌ها
 • دین و مذهب غوری‌ها
 • زبان و لهجه‌ی غوری‌ها
 • معرفی مختصر شهر فیروزکوه
 • رسم و رواج‌های ولایت غور
 • بازی‌ها و ورزش‌های محلی غور
 • غذاهای محلی غور
 • دانش و فرهنگ و آموزش و پرورش در غور
 • آثار و آبدات تاریخی و ساحات تفریحی ولایت غور
 • تاریخچه‌ی مخابرات در غور
 • پیداوار کشاورزی و مالداری در غور
 • بازارها و تاریخچه‌ی آن
 • غور و موسیقی
 • غرجستان و موقعیت آن در کتاب‌های معتبر تاریخی
 • آسیاب‌های آبی در غور
 • مکاتب خانگی غور
 • شاعران و نویسندگان غور
 • روستاهای ولایت غور

 
ناشر و حق چاپ
شناسنامه‌ی غور یکی از دست‌آوردهای بسیار مهم علمی- تاریخی است که انجمن ادبی غور با کم‌ترین فرصت پس از تاسیس آن، به این افتخار نایل آمده، ناشر و صاحب تمام حقوق و امتیاز آن می‌باشد.

پشتیبانی مالی
این کتاب که تعداد ۷۳۷ صفحه دارد و با کفیت عالی در کشور ایران چاپ شده‌است، تمام مصارف آن از مرحله‌ی آغاز تحقیق تا ویرایش، دیزان و چاپ توسط والی غور از وجوه مالی مقام ولایت پرداخت شده‌است.

همکاری‌های مردم
بیشترین کار این کتاب بستگی به مردم غور داشته و به نحوی از آن‌ها کمک گرفته شده‌است. در گردآوری بازی‌ها، رسم و رواج‌ها، شعرا و نویسندگان، غذاهای محلی، آسیاب‌ها و… سر و کار نویسنده‌ها با مردم بوده و از طریق مصاحبه‌ها، گفت‌وگوها، رسانه‌های اجتمای و تماس‌های تلفونی با اعضای گروه همکاری کرده‌اند که قابل یادآوری و قدردانی است.

رونمایی شناسنامه‌ی غور
شناسنامه‌ی غور به روز چهارشنبه، ۲۲ آبان/عقرب ۱۳۹۸ با حضور گسترده‌ی فرهنگیان، استادان، دانشجویان، اهالی رسانه‌ها، مسوولین دولتی و عامه‌ی مردم غور، در سالون کانفرانس‌های مقام ولایت غور رونمایی شد.

بازچاپ
با توجه به گستردگی زمینه‌ی این کار و نیز برخی مشکلات و کاستی‌های موجود در این چاپ از کتاب که هنوز هم عده‌ای از مسایل ناگفته باقی مانده، پس از جمع‌آوری و بررسی نقد و نظرهایی ارایه شده پیرامون موضوعات شناسنامه‌ی غور، تا حد ممکن در تصحیح و تجدید چاپ آن در آینده اقدام خواهد شد.