آرشیف

2015-1-7

محمد صابر مدققٰ غوری

شـهـــــــــــــادت

 

شهادت قربانیان عید قربان را که در حمله انتحاری( فاریاب) توسط مزدوران و غلامان حلقه به گوش کفار صورت گرفت تسلیت عرض نموده برای شهدای این عمل بزدلانه, جنت الفردوس( که بدون شک جای شان جنت الفردوس است), برای بازمانده هایشان صبر جمیل و برای زخمیان شفای عاجل خواهانیم. این خدا زده ها نه تنها نفس خود را کشتند که در اسلام عمل حرام است بلکه عید صدها خانواده دیگر را به ماتم سرا مبدل کردند. خدایا! این مزدوران وباداران شان را به محاکمه ای تومی سپاریم. اناالله واناألیه راجیعون
این شعر را به مناسبت شهادت استاد محمد آصف"متحد" محصل سال دوم زراعت دانشگاه بلخ سرودم

شهادت

شهیدان رزم و بزم ها افتخار است
بتـاریـخ روز قــربان یاد گــــار است

بـه مـکتــب جــــهاد اول نــوشــتـید
برای دیـن شــهادت هـم شـــعار است

"متحد"تو رفتی در سفر نزد حبیبت
مادرت صبح و شام در انتظـار است

برای ننگ و ایمان داده ای جــــان
تـرا فـردوس به نـزد کـردگـــار است

بـــرای انتــــــــــقال روح پاکــــت
ملائـک فـوج , فـوج اندر قطـار است

زیُـــمن خــون پاکــــت ای دلیــران
تمــام دشــت و دامــان لالـه زار است

بـه بــوســــتان مـــرام و آرزویــت
هــزاران سـرو آزاد رو بـکــــار است

فـــرامـوش کی شــود آن یـاد بودت
شهامت ها به دل نقـش و نگـــار است

گـلی سـرخت به گـلـــدان شـــهادت
به میهن هرزمـان چـون نوبهــار است

تو برمقـصودخود خــندان رســیدی
زهجران جمـله دوسـتان داغ دار است

شهــیدان را مگوئیــد مـرده هســتند
کـه رازق بـرهمــه پـروردگـــار است

خــــداونــدا بـده صــــبر وتحـــــمل
برای آنـکه قـلبش خــون فشـــار است

بـه حــق خـون پــاک جمــله یـاران
هــمه بیــنند که ظــالم پـای دار اســت

منم "غوری" که دارم درد نالان 
همین ناله مرا لیل و نهار است

محمدصابر"مدقق, غوری"
 

 

 

 

عید و نوروز کودکان وطن

 

 

عیـد و نوروزی ندارند طفلــــکان بی پدر
نه لباس و نان دارند تا کننـــد در خون تر

اشکشان جاریست جاری همچوباران بهار
گلستان درچشمشان است همچوخواروزار

وطن به خون میجوشد عید ماچی باشد؟؟؟
همه خون مینوشند دلسـوز ماکـی باشد؟؟؟

دلسوز ما آن کسیست که درد دیده باشـــد
یاکه چو فاریـاب ما به خون تپیده باشــد