آرشیف

2016-11-7

نظیر ظفر

شــبـچــــــراغ

اشکهایم به شب چراغ منست 
بسترم گرم ز اشک داغ منست

شادمانی ز مــــن گریزان است 
غصه دنبال و در سراغ منست 

بیـــــخودم می تــپم به هر پهلو 
خــــون دل باده در ایاغ منست 

داغهــــای دلم شــــــگوفانست 
سینه ام گلســتان و باغ منست 

گر مــــرا ذوق دیدن گل نیست 
عطــر جان تو در دماغ منست
 
 

  نوشته نذیر ظفر