آرشیف

2021-8-26

سلیمان کبیر نوری

شعار ها ی تازه غرض راه اندازی تظاهرات در خارج از کشور به خاطر نجات افغانستان از تروریزم طالبانی

 

به ادامه ی شعار های قبلی:

این شعار ها پس از تسلیمی افغانستان به پاکستان به وسیله انگلیس و امریکا آماده شده است

 

36-هر کشوری که امارت اسلامی طالبان را به رسمیت بشناسد، بر ضد انسانیت عمل میکند.

 

37-تامین رابطه با امارت اسلامی به معنی رابطه با تروریزم بین المللی است.

 

38-امارت اسلامی افغانستان یعنی یکی ازایالات کشور اسلامی پاکستان.

 

 39-جامعه ی جهانی بر ضد طالبان بنیادگرا و در کنار مردم افغانستان بایستد.

 

 40-به رسمیت شاختن امارت طالبانی درحقیقت به رسمیت شناختن تروریزم بین المللی است.

 

هر کشوری که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد، حامی تروریزم است.  41 –

 

طالبان همیشه جنایات ضد بشری را علیه شهروندان افغانستان انجام داده است . 42-

 

امریکا و‌انگلیس در یک معامله  افغانستان را به پاکستان فروخته اند 43-

 

وایسرای  استعمار بریتا نیانی را در قرن ۲۱ انجام داده است. زلمی خلیلزاد نقش 44-

 

45- مردم افغانستان حکومت طالبان  را هر گز نمی پذیرند، زیرا این ها نیرو‌های نیابتی پاکستان هستند.

 

46- ابلاغیه اخیر طالبان نشان می دهد که از مفکوره افراطیت، زن ستیزی و افراط گرایی اسلامی خود قطعا عدول نکرده اند.

 

 

ادامه مطلب در اینجا