آرشیف

2015-2-7

محمد جواد علوي

شعار تجمع مردم ولایت غور، قفل مناطق مرکــــزی را بگشایید!

 

مردم ولایت غور درتجمعی که با دعوت نهاد های جامعه مدنی، شورای علمأ و شورای ولایتی و دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با شعار های " انکشاف متوارن"، " قفل مناطق مرکزی را بگشائید"، " و " در مشارکت سیاسی حق مردم ولایت غور، نباید فراموش شود" و… گرد هم آمده بودند، با ارائه بیانیه ها و صدور قطعنامه پنج ماده ای ، از تشکیل حکومت وحدت ملی روز شنبه پنجم میزان 1393 اعلان حمایت نمودند. 
دراین تجمع علاوه بر کارمندان ملکی ونظامی دولتی، کارمندان ادارات ونهاد های غیر دولتی، نهاد های جامعه مدنی و رسانه های جمعی نیز اشتراک داشتند و درپایان قطعنامه پنج ماده ای (1- مشارکت غوریها د رکابینه ، 2- انکشاف متوازن ، 3- سرک وبرق ، 4- شکستاندن قفل زندان مناطق مرکزی و انکشاف اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ولایت غور، 5- مبارزه قاطع با فساد اداری و …) نیز توسط خدایار واقف، مسؤل نهاد جامعه مدنی ولایت غور(مجما) نیز قراأت ومورد تأئید حضار قرار گرفت.
این تجمع که در سالن اجتماعات مقام ولایت برگزار شده بود، بعد از تلاوت کلام الله مجید و پخش سرود ملی، فضل الحق احسان رئیس شورای ولایتی غور، ضمن تبریک مقام ریاست جمهوری به داکتر محمد اشرف غنی احمدزی وریاست اجرائیه دولت وحدت ملی به جناب داکتر عبدالله عبدالله، خواسته های مردم این ولایت را از دولت وحدت ملی بیان داشتند. 
فضل الحق احسان رئیس شورای ولایتی غور، با تاکید گفت:ما از حکومت مرکزی یک چیز می خواهیم. فقط رشد وانکشاف متوازن". وی همچنین افزود:" آزرو مندیم حکومت وحدت ملی، چنانچه نامش برای مردم خوشایند است،خودش و فعالیتش برای وحدت ملی باشد ومردم تمام ولایات وحدت آفرین باشد و مردم ولایات خود را در آن ببینند".
جنرال محمد حنیف نورستانی رئیس امنیت ملی و سرپرست مقام و لایت غور، از دیگر سخنرانان این تجمع بود.وی در ابتدأ از رئیس جمهور اسبق حامد کرزی تشکری کرد و و گفت:"کرزی با چالش بزرگ اقتصادی، سیاسی، امنیتی و … مبارزه کرد و افغانستان را به یش برد". نورستانی همچنان افزود:" قبل از روی کار آمدن دولت موقت، افغانستان با دو ویا سه کشور، ارتباط سیاسی داشت و اما حالا با بیش از یکصدو پنچاه کشور ارتباط سیاسی دارد".
سرپرست مقام ولایت غور ضمن تبریک به رئیس جمهور جدید کشور، محمد اشرف غنی احمد زی و داکتر عبدالله به عنوان رئیس اجرائیه دولت وحدت ملی، علاوه کرد:" دو کاندید محترم به توافق رسیدند و منافع علیای کشور را در نظر گرفتند واین باعث انتقال مسالمت آمیز قدرت شد؛ که در تاریخ افغانستان بی سابقه بوده است". وی د رادامه گفت:" انتخابات در ولایت غور برگزار شد. نیرو های امنیتی د ربرگزاری انتخابات نقش مهم داشتند. صندوق های رای آمد. اما سربازانی نیامدند و بعد جسد شان آمدند. حکومت وحدت ملی مفت بدست نیامد و ودر بدل خون جوانان ما بدست آمده است". نورستانی در پایان تاکید کرد:"ما بنمایندگی ازمقام ولایت و مردم ولایت غور،از هردو بزرگوار تقاضا می کنیم، که به وعده های شان عمل کنند".
مولوی عصمت الله ندیم سخنران بعدی تجمع بزرگ مردم ولایت غور، تطبیق قانون، تامین امنیت و عدالت و رشد متوازن را یکی دیگر از خواسته های مردم ولایت غور یاد کرد و افزود:" در کشوری که جزأ، اجرأ حدود و قصاص نباشد، شیرازه حکومت از هم می پاشد و از تامین امنیت وعدالت درآن کشور خبری نخواهد بود. حکومت وحدت ملی باید جزأ و اجرأ حدود و قصاص را برای تامین امنیت وعدالت از یاد نبرد واگر جزأ و… می بود، امروزه امنیت و عدالت تامین بود". رئیس شورای علمأ ولایت غور، حمایت قاطع شورای علمأ ولایت غور را ازحکومت وحدت ملی ابراز نمود:" چیزی که مهم است، وحدت امت است و ما از حکومت وحدت ملی حمایت وپشتبانی خودرا اعلام می کنیم."
حسن حکمی به نمایندگی از جامعه مدنی ولایت غوردر طی صحبت کوتاهی که داشتند، در ابتدأ انتخاب داکتر محمد اشرف غنی احمد زی به عنوان رئیس جمهور دولت وحدت ملی و داکتر عبدالله عبدالله را به حیث رئیس اجرائیه تبریک گفته، افزود: ما حق داریم، همانطور که درنظام سازی افغانستان نقش داشتیم و همانطور که رای دادیم، همانطور که جوانان ما در سراسر افغانستان سربازی می کند و شهید می شود؛ در حکومت ملی وزیر، معین ، والی، قوماندان امنیه و … در سراسر افغانستان داشته باشیم و… و ما حق خود را از دولت وحدت ملی می طلبیم". این نماینده جامعه مدنی د رپایان خواهان توچه حکومت وحدت ملی به مناطق مرکزی گردید و تاکید کرد:" سرک که از مناطق مرکزی می گذرد، کابل را از مسیر گردن دیوال به غور و غور را به هرات وصل می کند، باید کارش آغاز گردد و مشکل برق مناطق مرکزی و بخصوص غور، باید حل گردد.
پایان

 

شعار تجمع مردم ولایت غور، قفل مناطق مرکزی را بگشایید!

 

شعار تجمع مردم ولایت غور، قفل مناطق مرکزی را بگشایید!

 

شعار تجمع مردم ولایت غور، قفل مناطق مرکزی را بگشایید!