آرشیف

2015-1-25

عبدالقادر دژکام

شش اصـــــــــــل پيروزي ناپلئون

 

ناپلئون بوناپارت (زاده ۱۵ اوت ۱۷۶۹- درگذشته ۵ مه ۱۸۲۲) نخستين امپراتور فرانسه در سال‌های ۱۸۰۴ تا ۱۸۱۵ بود. وی در جزيره کرس در خانواده‌ای پرجمعيت بدنيا آمد. در آن زمان اين جزيره جزء حکومت جنوا (واقع در ايتاليای امروزی) بود اما بعدها به اشغال فرانسه در آمد. ناپلئون که در ابتدا سرهنگی گمنام بود پس از انقلاب فرانسه به يکباره قدرت گرفت و وارث انقلاب شد. ناپلئون بناپارت يكي از بزرگترين مديران و شخصيتهاي نظامي در تاريخ بود او در زماني براي فرمانروايي سرزمين هاي تحت تسلطش از يك سيستم مديريتي استفاده مي كرد كه چنين واژه اي هنوز وجود نداشت. در آن زمان امكانات پيشرفته اي نظير پست الكترونيك، تلفن و رايانه هم در دسترس نبود. شش اصل پيروزي او كه هنوز هم مورد استفاده اند عبارتند از:

1. دقت
ناپلئون اغلب از دقت صحبت مي كرد. دقت در چيزهاي كوچك به واسطه آگاهي مداوم، تحقيقات گسترده و نقشه هاي پيگير.او معتقد بود كه: "اگر من هميشه آماده به نظر ميرسم به خاطر آن است كه قبل از آنكه زير بار تعهد جديدي بروم، مدتي طولاني در مورد آن انديشيده و از قبل پيش بيني آنچه واقع خواهد شد را كرده ام."ناپلئون همواره از طريق انجام تحقيقات اوليه و به روز كردن اطلاعات و آگاهي اش نسبت به وقايع، كنترل قدرت خود را بر روي هدف واقعي در زمان مناسب افزايش مي داد. او معتقد بود كه ما براي دستيابي به آگاهي مناسب، نيازمند استفاده از نقشه ها، وقايع، مردم و اطلاعات هستيم و سپس تجزيه و تحليل اين اطلاعات و بعد هم تجربه كافي و مناسب براي اينكه بدانيم در اين ميان، چه چيز يا چه كاري، مناسب انجام است. ما براي تصميم گيري و پيشروي به سوي هدف نيازمند يك بينش راهبردي هستيم.

2. سرعت
ناپلئون تشخيص داد كه علاوه بر دقت، سرعت تفكر هم به همان اندازه در تحقق اهداف نقش دارد. او معتقد بود كه يك ارتش نيرومند به وسيله سرعت زمان تمركزش، ارزيابي مي شود. به عنوان مثال يك آرايش جنگي سريع، سبب افزايش روحيه سپاه شده و نتيجتا شانس پيروزي آن را زياد مي كند. او مي دانست كه مقاومت داشتن و سخت بودن سبب نابودي سرعت زمان تمركز خواهد شد. اما افزايش سرعت از يكسو به كاهش مقاومت منجر شده و از سوي ديگر موجب افزايش تمركز نيرو و استفاده موثرتر از آن خواهد شد. در اين حالت ما نيازمند بكارگيري موثرترين منابع در حياتي ترين كارها هستيم.

3. قابليت انعطاف
ناپلئون ارتش را متقاعذ كرد كه آنها مي توانند در شرايط مختلف به سرعت عكس العمل نشان دهند البته تا زماني كه مطابق با نقشه راهبردي طراحي شده عمل كنند. او معتقد بود كه نقشه ها ممكن است بر اساس مواردي نظير پيش آمد ها، نبوغ فرمانده، ويژگي سپاه و خصوصيات كشور مورد تجديد نظر واقع شوند. ناپلئون به سه شكل از اين موارد استفاده مي كرد.
الف: با سازماندهي سپاهش در قالب واحدهاي سيال، اطمينان مي يافت كه گروهانش قابليت انطباق با شرايط جديد را خواهند داشت.
ب: با اطمينان يافتن از شناخت هر چه كاملتر فرماندهان نسبت به ابعاد ماموريت خود و سامان دهي آنها به گونه اي كه توانايي عملكرد مستقل را داشته باشند.
ج: او اطمينان مي يافت كه ارتش به صورت متحد و تحت يك نظام فكري عمل مي كند و اشخاص، در حال خدمت به تنها رهبرشان هستند.

4. سادگي
ناپلئون معتقد بود كه هنر رزوم آوري نيازي به حركات جنگي پيچيده ندارند. بهترين روش ساده ترين آن است. سادگي مي تواند به معني اهداف ساده و روشن فرامين و پيام هاي سر راست، كوتاه و واضح و يا فرايندهاي ساده براي اجرايي كردن طرح ها باشد.

5. ويژگي ها
ويژگيهايي نظير راستي، ملايمت، آرامش و مسئوليت پذيري اغلب با رهبران بزرگ همراه بوده اند. ناپلئون معتقد بود كه يك رهبر بايد به همان اندازه كه قدرت تفكر دارد داراي اين خصوصيات مهم نيز باشد. او براي دستيابي به خواسته هايش هميشه اصول شرافت و راستي را حفظ مي كرد. ناپلئون مي دانست كه هر غارتگري و چپاولگري تا ابد در اذهان سپاهش باقي خواهد ماند. او احترام به فرهنگهاي ديگر را ترغيب مي كرد و برابري را چراغ راه خود مي دانست. او همواره به اصولش پايبند بود و حتي در زماني كه در فشار قرار داشت، بجاي آنكه طور ديگري رفتار كند هر چيزي را بشكل درستش انجام مي داد.

6. نيروي اخلاق
قدرت اخلاق به يك تيم امكان مي دهد كه حتي از سطح انتظارات خود هم فراتر رفته، موانع را پشت سر گذاشته و به جايي برسد كه حتي خودش هم تصورش را نمي كرد. ناپلئون معتقد بود كه در جنگ همه چيز وابسته به اخلاق است. افراد زماني به بهترين وجه كارهاي خود را انجام مي دهند كه حس كنند آنچه در حال انجامش هستند با ارزش بوده و تلاش آنها در جهت تحقق يك هدف مهم و ارزشمند است. نيروي اخلاق حتي از تعداد جنگاوران هم در تحقق پيروزي نقش مهم تري ايفا مي كند. 
ما مي توانيم با متقاعد كردن مردمانمان نسبت به ارزشمند بودن كاري را كه در حال انجامش هستند، پايبندي به اخلاق را گسترش دهيم.ما براي اينكه حقيقتا موثر واقع شويم نياز به بكارگيري تمامي اين شش اصل داري.

ترتیب کننده :عبدالقادر"دژکام"