آرشیف

2015-6-20

امان معاشر

شب شعر و موسیقی بـــه هژمونی مژده جمالزاده

مژده جان  جمالزاده دختر جوان، خوش برخورد و با استعداد هنری با هموطنان کانادایی خویش  در ونکوور کانادا به وسیله ی اجرای کنسرت جالب دیدنی و شنیدنی و شعرکه دوستان و همکارانش محترم داوود جان فقیری ،میلاد جان نازنین فقیری و تمیم جان یوسفی که در اجرای کنسرت انرا یار و یاور بودند دیدار نمود.
این برنامه ی  فرهنگی و هنری که به کمک و استعانت محترمه طوبی جان عنبری و محترم داوود فقیری فعالان فرهنگی به همکاری بانکویت حال رستورانت در شهر ونکوور شام  پانزدهم جنوری 2012 برگزار شده  بود، در آن مژده جان جمالزاده هنرمند پرآوازه کشور که در شهر زیبای ونکوور کانادا اوان  طفلی و نو جوانی خود را سپری میکند و از آن شهر به بلندای هنرو شهرت رسیده است به هنر نمایی و اجرای کنسرت جالب تماشاه چیان را ساعت ها با حرارت و خوشی نگاه نمود.
   موصوف ضمن ابراز صمیمیت بی شایبه با دوستان دوران کودکی  و تعلیمی اش خود را مدیون همکاری های آنها  دانسته و از آنها قدر دانی نمود. مژده جان جمالزاده با سپاس از شاعران و هنر مندان همکار موسیقی اش محترم حبیب جان یوسفی را روی استیژ دعوت نموده که  شعر موصوف را  در فیستیوال بین المللی هنرمندان"ستاره افغان" در کشور آلمان  برگزار شده بود اجرا نموده  و مقام بلندی را احراز شده است و از آن به قدر دانی یاد آور شد.
مژده جمالزاده در رابطه به اینکه مدت بیشتر از دوسال میشود از ونکوور به افغانستان وطن نازنین اش غرض اجرای وظایف   فرهنگی وهنری رفته بود از این سفر خوشحال به نظر می رسد و دیدن همشهریان اش آنرا با احساس تر نموده است که هموطنانش هنر موسیقی آنرا به دیده قدر نگریسته اند و از آن استقبال شایسته به عمل اورده اند.
در ختم محفل صدها تن از علاقمندان و دوست دارانش صف بسته با خانم مژده فوتوع های یاد گاری گرفتند این پذیرایی زایدالوصف تماشاچیان مژده جمالزاده را به حیرت آورده بود یک خانم که درصف دو چشم به مژده دوخته بود گفت:" نمی خواهم از مژده جان دور شوم میخواهم آنرا دیر بیبینم او نماد شجاعت زیبایی و خوش اخلاقی زنان افغان است او یک الهام خداوندی برما است تا همه زنان افغان بیدار شوند و استعداد ذاتی خویش را با جسارت در ملا مردم تبارز دهند." 
این برنامه فرهنگی که  با پروگرام های متنوع و چند رنگه  ترتیب یافته بود، هنرمندانی چون  محترم داوود دفقیری،  محترمه حمیده جان قیوم زاده و عزیز جان اعلمی نقش برازنده ایفا نمودند و حاضران از اوشان در خلال پروگرام استقبال شایسته بعمل آوردند  .
خانم پولندی بنام اولگه که نقاش شناخته شده در کانادا است یک بخشی از نقاشی های محصول کار خود را غرض نمایش در یک گوشه ی سالون قرار داد و حاضرین به تماشای آن مبادرت ورزیدند.
  از اجرای این کنسرت شعف انگیز محترم رحمان سدید شاعر جوان و محترمه  فریما جان در ترتیب و انانس دادن وظایف سترگی را به عهده داشتند و در گرمی محفل به ابتکار و خلاقیت عمل کردند.
محفل با اجرای اتن ملی دختران و پسران جوان و خوانش شعر توسط حبیب جان یوسفی در فضای صمیمیت خاتمه پذیرفت.
یک شخص مسؤول این بر نامه گفت: (مبلغی که از مدرک فروش تکت ها به دست آمده است به شاگردان بی بضاعت مکاتب افغانستان هدیه میگردد.)