آرشیف

2016-11-15

شام همدردی باخانواده خای شهدای کاسی؛ در لعل وسرجنگل

مراسم همدردی در سوگ شهدای غور واعلام حمایت از نیروهای امنیتی؛ در لعل وسرجنگل ولایت غور برگزارگردید!
تاریخ 11 عقرب 1395 مراسم تحت عنوان: " مراسم همدردی در سوگ شهدای غور واعلام حمایت ازراه اندازی عملیات علیه جنایتکاران دره ی مرغاب" درمرکز ولسوالی لعل وسرجنگل باحضور گسترده ی جوانان وفعالین فرهنگی – مدنی، اعضای شورای علما، نمایندگان دفاتر احزاب سیاسی، محترم وکلای شورای ولایتی غور، بزرگان وموی سفیدان، و عامه مردم برگزار گردید. در این مراسم تعدای از جوانان وبزرگان سخنرانی کردند و حادثه ی غم انگیز شهادت بیشتر از 30 نفر مردم بیگناه غور را؛ جنایت ضد بشری و عمل غیرانسانی دانسته ومراتب همدردی خویش را با خانواده های شهدای غور، ابراز کردند. همچنان حمایت خویش را از عملیات نظامی راه اندازی شده، توسط نیروهای امنیتی ونیروهای خیزش مردمی علیه جنایتکاران "مرغاب" وعاملین قضایای قتل وترور، اختطاف وده ها جنایت در ولایت غور؛ اعلام کردند. وقطعنامه را که مهمترین موادات و مطالب آن در ذیل ذکر است؛ صادر وبر اجرای آن تاکید کردند:
1 – ما، وحدت وهماهنگی را دربین تمامی اقوام افغانستان درشرایط کنونی، یک ضرورت دانسته وبر رعایت آن تاکید مینمایم.
2- ما، ضمن تقدیر از عملکرد نیروهای امنیتی وبخصوص ریاست محترم امنیت ملی ولایت غور درامر مبارزه با هراس افگنان؛ قتل بیش از 30 نفر مردم بیگناه غور را توسط هرای افگنان، خلاف دستورات اسلامی دانسته وآن را به شدیدترین الفاظ محکوم مینماییم.
3- ما، کشتار دسته جمعی مردم بیگناه را درگذشته وحال جنایت ضد بشری دانسته وخواستار به محاکمه کشانیدن عاملین آن هستیم.
4- ما، عملیات راه اندازی شده ی نظامی را که درپیوند به خونخواهی مردم بی گناه ولایت غور راه اندازی گردیده، حمایت میکنیم واز حکومت میخواهیم عملیات راه اندازی شده علیه جنایت کاران غور را به تمام معنی حمایت و پشتبانی نمایند.
5 – ما، قرارگرفتن نیروهای خیزش مردمی واقوام باعزت غور را درکنار نیروهای امنیتی، یک ضرورت دانسته از تمامی آنها میخواهیم صداقتمندی، وحدت وهماهنگی خویش را حفظ نمایند.
6 – ما، از صدور فتوای علمای جید ولایت غور در امر صدور جواز جهاد علیه گروه های افراطی وخونخوار، بخصوص عاملین حادثه ی اخیر در ولایت غور، حمایت کرده واز تمام علمای کشور تقاضامندیم مردم را با ارشادات شان علیه گروه های افراطی بسیج نماید.
این درحال است که بعد از حادثه ی 4 عقرب 1395 بعد از تظاهرات های گسترده ی مردمی در سطح ملی وبین المللی؛ حکومت باهمکاری نیروهای خیزش مردمی متشکل از تمام اقوام ساکن در ولایت غور؛ عملیات تصفیه وی را برای سرکوب ونابودی جنایتکاران مرغاب راه اندازی کرده اند که فعلن عملیات جریان دارد وخبر ها حاکی از آن است که گروه هراس افگن "مرغاب" تلفات سنگین وارید گردیده وازجمله قاری رحمت الله از قوماندانان معروف آنها کشته شده اند. "دره ی مرغاب" ولایت غور از مهمترین پایگاه های شورشیان وترورستان "طالب" و بخصوص "داعش" در مناطق مرکزی بحساب میاید حادثه ی غم انگیز 4 عقرب 1395 در ولایت غور، قتل 14 مسافر در مسیر غور- لعل وسرجنگل درسال 1393، ترور 4 نفر پولیس ترافیک، وده ها مرد قتل وترور واختطاف نیز توسط همین گروه (داعش) صورت گرفته است. امید واری ها بر آن است تابا اجرای موفقانه ی عملیات راه اندازی شده در منطقه "مرغاب" که تمام نا امنی های ولایت غور در گذشته وحال از آن منطقه رهبری وراه اندازی میگردد از وجود شورشیان "داعش" برای همیش تصفیه و پاکسازی گردد تا بیشتر از این مردم افغانستان وبخصوص مردم ولایت غور شاهد خلق چنین حوادث واعمال تخریبی قتل، ترور، اختطاف و وحشت توسط شورشیان مرغابی نباشند.

هادی احمدی
فعال فرهنگی – مدنی ولسوالی لعل وسرجنگل – ولایت غور