آرشیف

2014-12-30

رحیم الله پیمان

شاروال تجربه دار و غیر مسلکی

 
 
شهر چغچران یکی از شهر های بدون ناحیه و بدون اشخاص مسلکی در بخش میحط زیست می با شد متاسفانه که تقریبآ تمام بخش ها  و  شعبات این شهر توسـط افراد با تجربه بشــکل نادرســت به پیش میرود.
اگر شـما درین روز ها دیده باشـید تنها خدمـت که شاروالی غور انجـام داده این اســت که در کنار سرک ها ی عمومی و فرعی مکان برای جمع آوری اشغالی ها ساخته که آن هم تنها به مفاد داکتر صاحبان می باشد تعداد مریضان شان زیاد میگردد اگر از واقعیت سر پیچی نکنیم یک کیلو گـرام مواد گندیده در بین صحن حولی ما و شما باشد تحمل آن چقدر مشکل است چه برسد که مقدار زیاد مواد گندیده شـده را به روی سـرک ها به نمـایـش بگذاریم اگـر بجـای آنکه مصـرف زیاد بخاطــر ساختن مکان برای اشغالی ها و کثافات چند عراده موتر آماده کرده شود تمام اشغالی ها را بـیرون از شهر انتقال دهد و مردم ما را از هر گونه مریضی ها نجات دهد چه میشد. در جواب این هــمه باید بگو یم که هیج کس مشکل ندارد مشکل اصلی را خودی جوانان و محصلین دارد اگر جوانـان و محصلین با هم اتفاق و هماهنگی کامل داشته باشند میتوانند در قدم اول مشکل خود شان را حـل نمایند و در قدم دوم مشکلات مردم خودرا حل نمایند بنده از تمام جوانان  محصلین بی واسطه کـه به بهانه بی تجربه بودن حتا حق دفاع از حقوق شان را هم درین ولایت ندارند امید وارم  که دست به دست هم داده و از حقوق شان دفاع نمایند.