آرشیف

2016-3-24

گل رحمان فراز

شاخ جنگی ژنرال ها در بلخ!

 

شاخ جنگی ژنرال ها در بلخ!

پ.ن: نگرانی در این نیست که دو ژنرال با هم شاخ در شاخ اند، نگرانی در این جاست که از تصادم قوت های این دو ژنرال شخصی بنام گلبدین حکمتیار که تازه وارد کار زار صلح افغانستان و ادغام مجدد گردیده است، استفاده می نماید!

◀ از آنجاییکه حقوق تاجکان توسط محمد اشرف غنی – رئیس جمهور بر حال حکومت وحدت ملی افغانستان در تکتیک های ماهرانه ی دوران مبارزات انتخاباتی با گرفتن دو بازوی چپ و راست از دو قوم معتبر (دارنده نفوذ قومی و قدرت دولتی) پایمال گردیده است و با صرف نظر و سرکوبی بعضی اکثریت ها، اقلیت ها را رشد داده شده است، موجب بروز بدبختی ها و ایجاد کینه و کدورت ها شده است.

¤ یکی از آن جمله افرادی که از نسل تاجک و خراسان ادعای پایمال بخت و حق قوم خویش را از غنی بر سینه دارد استاد عطا محمد نور – والی برحال بلخ می باشد، عطا در دوران های جهاد و مقاومت برای حفظ مال، جان، دین و ناموس این خاک و هموطنان خوب کوشیده است و بعد از آنکه قافله مجاهدین بر بستر پیروزی خوابید، عطا از سهم گیری اش در رژیم های مختلف ابا نورزید و در هر دوره ی کاری حکومتی، شخصیت و حضور اش برای همگان قابل ملاحظه بوده است.

¤ دومین شخصی که در دومین طرف این قضیه است ژنرال عبدالرشید دوستم – معاون دوم رئیس جمهور می باشد که دوستم هم در دوران جهاد و مقاومت نقش قابل ملاحظه ی را اجرا و انجام داده است، دوستم با رهبری حزب جنبش ملی از اقتدار و حاکمیت بخصوص برخوردار است و بین ازبکها با اینکه مقام دوم ریاست جمهوری را از آن خود کرده است از اعتبار و احترام خیلی خوبی برخوردار گردیده است. 

¤ هر دوی این دو ژنرال از یک لحاظ دارنده ی حین ویژگی اند که عبارت از جهاد برای حفظ ارزش های پسندیده اسلامی است و همان ویژگی را نمی توان منحصر به فرد دانست چون مردم افغانستان اکثریت قریب به اتفاق مجاهد اند و همه این طوق را با افتخار در سینه دارند.

¤ نگران این موضوع نباید بود که این دو شخصیت و دو عقاب سمت شمال با هم در نبرد قرار دارند چون هدف اصلی این دو دولتمرد نشان دادن قوه مردمی حمایت گر از خود شان برای رئیس جمهور و جامعه جهانی است که هیچوقت این دو ژنرال نمی خواهند دولت نیمه پایه فرونشین گردد برای اینکه نفعی در نابودی حکومت برای هیچ یک از ایشان دیده نمی شود و حتی اگر خود شان به شروع تفرقه اندازی گردند، نمی توان سهمی که حالا دارند در حکومت که از لابلای تفرقه اندازی خود شان بوجود می آید.

¤ نگرانی در این جاست که از تصادم قوت های این دو ژنرال شخصی بنام گلبدین حکمتیار که تازه وارد کار زار صلح افغانستان و ادغام مجدد اش گردیده است، تجربه نشان داده است که پای گذاشتن حکمتیار در داخل هر نظام با (حتی هدف خیر اش) موجب سر نگونی همان حکومت و نظام حکومتداری است، بقول معروف وارد شدن اش شگون بد در پی دارد.

¤ حکمتیار از این روند که حالا ژنرال عطا محمد نور و ژنرال عبدالرشید دوستم در پیش دارند، بخوبی نفع می برند و این تفرقه اندازی می تواند صد فی صد نتیجه پا گذاشتن حکمتیار برای صلح و مفاهمه با دولت وحدت ملی باشد.

◇ تلاش های حکومت وحدت ملی در رابطه به ادغام حکمتیار بی نتیجه است و دولت افغانستان به هیچ وجه نمی تواند از این سودا در بازاریکه حکمتیار چانه زنی سروش بودن را دارد، به نفع افغانستان ختم گردد. حکمتیار حتی به نزد حزبی ها، طالبان و داعشی های فعلی اش خود را باخته است که هم قطاران سابق اش، مرگ و زندگی حکمتیار را یکسان می بینند. (شخصیت حکمتیار همانند اجساد بی نور و بی ارزش اسامه بن لادن و ملا عمر کور زیر پا افتاده است) از اینکه نقش اش در هماهنگی حرکات و شورش های طالب و داعش به رضایت مدون ها نیانجامید، خود را با کشتی نیرنگ، سفید چشمی و ابلیسانه به دریای پر بهای استفاده جویی از حکومت وحدت ملی رها دارد.

○ نوت: جشن سال نو (نوروز) و میله ی گل سرخ که محور این عنعنه در بلخ می چرخد، بهترین فرصت برای هم نظر شدن این دو ژنرال در این مراسم بود که استاد عطا می توانست با پا در میانی صلح طلبان از خود مهمان نوازی قابل ملاحظه را برای رام ساختن ژنرال تعارفاتی و تشریفاتی ترتیب دهد.

با احترام 

گل رحمان فراز