آرشیف

2015-1-25

استاد عبدالصمد عزیزی

سیاه دلان سفید پــــوش

 

سلام صمیمانه ام را برای دوست گرامی عبدالغفور غوری از فراز کوه زنبورک شاه در آسمان نیل فام کابل به دست امواج فضای بیکران می سپارم . یا هو یا من هو ! 
دوست گرامی ! نظمی را که تحت عنوان « سیاهپوشان » سروده بودید ، بعد از گذشت زمان طولانی ، دوستی برای خواندن آن ، من را به آدرس سایت جام غور حواله داد . ساعتی فراغت دست داد آنرا مطالعه و با قدری دست کاری و وارد نمودن تعدیل و اضافات به همان وزن و قافیه به مناسبت حج دسته جمعی و بعضاً مکرر « وکلای ملت افغانستان » در سال گذشته ، جهت « یادبود » از آن ایام تاریخی ، از طریق سایت جام غور به شما و سایر هموطنان مخصوصاً علاقه مندان « اشعار سرگردان » تقدیم میدارم ، اما به نسبت اینکه من ادیب و شاعرنیستم از کاستی ها و لغزش های آن قبلاً پوزش می طلبم .

 

زگِل گــــــــر خــــانهٔ خـــــداست ایدوست ؟ 
ازین گِــــــــل هرکجــــــــا پیداست ایدوست

زهــــــــر سنگ و گِلـــــــی گُل کــی بروید 
به دلهـــــــا گُل بکــــار سر راست ایدوست

به صحراهـــای «ترکستان» چه گـــــردی ؟
رهی مکــــــه رهی دلهــــــــــاست ایدوست

اگــــــر این مســـجد هـــم خانهٔ‍‍ خدا هست ! 
خدای خـــــــانه هــــم اینجــــــاست ایدوست

به آن سنــــــــگ ســـــــــیه بوسه زدی تو ! 
ســـــیاهی در دلــــت برجــــــاست ایدوست

به شیطـــــــــــان رجــــیم آنجا زنی سنگ ! 
مگــــــر نه آن لعین اینجـــــاست ؟ ایدوست

برای ســــــیر و مســـــــــتان میـــــبری آب 
ندیدی تشنگـــــــــان اینجـــــاست ایدوست ؟

به آنجــــــــــا میـــــروی مـــــــاتم بگیری ؟ 
ولیک مــــــاتمسرا اینجـــــــاست ایدوست !

به آنجـــــــــا کـــــــــربلایی گــــــــر بنا شد 
ببین اینجــــا که محشــــرگاهست ایدوست !

به آنجــــــــــا که سفـــــید پوشیدی ، اینجا ؛ 
ســــــیاه پوشیده ایم ، غـــــوغاست ایدوست

به قــــــربانگاه شـــــــــتر کشــــــتی به آنجا 
وطن قربانگــــــــهِ خلقهــــــاست ایدوست !

ریائـــــی ولــــوله در مکــــــــه ســـــــرداد 
ندیدست در وطـــــــن نجــواست ایدوست ؟

به مُلــــک خویشتن بی خـــــــانه هستــــــیم 
به فکـــــر خـــــــانهٔ یکــــــتاست ایدوست !

زیارت کــــــــــردن خانه به پول اســــــــت 
بده دالر بگــــــیر « پورت پاست » ایدوست

کرای خـــــــانه از شیـــــخ سعــــود است ؟ 
و هــــم از شستن و برخـــاست ایدوست ؟

مگـــــــر او وارث الله پاکــــــــــــــــــست ؟ 
که از هر کس کــــند بازخواست ایدوست ؟

به مــــا این زندگـــی بی خــــانه زهر است 
به عــــــــزم خـانه « زهراست » ایدوست !

به آنجــــــا میـــــــــروند بهر سجـــــــــودی 
چــــــرا اینجـــــا چنین قَد راست ایدوست ؟

کــــو آن عهدی که اندر کعــــبه کـــــردند ؟ 
کِی دید الحـــــاجــــیان را راست ایدوست ؟

سخن طولانی است کــــردم خـــلاصــــــه : 
«همه ازماست ، که این برماست ایدوست »

بیا « غوری » قــــلم گــیریم ، به هر حال ؛ 
نویســــــیم بی کـــــــم و بی کاست ایدوست

« عـــزیزی » کَی گــوید شف شف سخن را
ازیــــنرو هر کجــــــــــا رسواست ایدوست