آرشیف

2014-11-14

گل رحمان فراز

سیاست مکارگی نهفته در راهپیمایی ها!

این روز ها در ولایت عزیز مان راهپیمایی های متنوع برای ابراز گلایه مندی ها و اظهار نظر مصالمت آمیز و یا انتقاد از کارکرد غیر مسئولانه ی مسئولان ولایتی و گوشزد سازی نارضایتی ها از طریق رسانه ها برای اراکین مربوطه بلند پایه مرکزی است که از افعال و احوال مدون های ولایت اطلاع حاصل نمایند و برای به سازی کار سطح ولایتی اقدامات لازمه را اتخاذ نمایند.
اگرچه، تا بحال هر نوع تجمع و گردهمآیی مصالمت آمیز که انجام یافته است، بعد اصلاحی طرفین را در قبال داش…ته است و بر حکومت داری خوب توصیه های بوده است که نادیده گرفتن آن موارد امکان پذیر نبوده است.
اما، فعلا گروه های وجود دارد که بخاطر دفع موارد قطعنامه مرتبط به خودشان، تظاهرات های را با هزینه ها و برنامه ریزی های ماهرانه براه می اندازند که بقول نظامیان میتوان اصطلاح راهپیمایی دفاعی را به همچو تظاهرات داد که چندان قابل قبول نیست و بر پایه های منفعت شخصی مظاهره کنندگان استوار است تا بر ستون منفعت عامه.
فلهذا، اشتراک مسولانه به تظاهرات نوع اول (راهپیمایی بهبود خواهی، منفعت عامه)، بر نوع دوم فوق الذکر ارجع است. یک کشور زمان آغوشته به کاروان ترقی میگردد که کلیه شهروندان دوشا دوش همدیگر در انعکاس حقایق و تنفر موارد ناپسند در حرکت باشند.
با حرمت
فراز