آرشیف

2015-2-4

محمداکرام اندیشمند

سیاست اتحادیه اروپا در مورد آینده افغانستان

ترجمه از روزنامه de Volkskrant   " مردم" چاپ هالند- 7سپتمبر2009

 

اتحادیه ی  اروپا کمک به افغانستان را افزایش میدهد. سران اتحاده ی اروپا در استاکهولم در مورد افزایش کمک به افغانستان سخن گفتند.

Marc Peeperkorn “ مارک پیپرکورن   “ گزارشگر هلندی در روزنامه ی مرد م(روز دوشنبه7 سپتامبر2009)   در گزارشی  مینویسد.

 اتحادیه ی اروپا آماده است تا کمک های خود به افغانستان را افزایش دهد. افزایش کمک ها را اتحادیه ی مذکور مشروط بر آن میداند که دولت جدید افغانستان در مقابل فساد  اداری و رشوه خواری با جدیت وقاطعیت  وارد عمل شود. در پاییز امسال اتحادیه ی اروپا  to do lists "یک لست کار های انجام شدنی" را که شامل مشکلات فوری افغانستان است ارائه میکند و همزمان کشور های عضو اتحادیه ی اروپا میتوانند ازین پیشنهاد حمایت کنند.

اتحادیه ی ارو پا از تلفات غیر نظامی بحث برانگیز حمله ی هوایی اخیرناتو در قندز متأثر است.  رئیس اتحادیه ی اروپا و کمیسیون اتحادیه ی مذکور روز شنبه از یک فا جعه صحبت کردند. 

اتحادیه ی اروپا اکنون سالانه یک میلیارد ایرو را بخاطر پروژه های ملکی (غیر نظامی) به افغانستان کمک می کنند.  بنظر وزیر خارجه ی سویدن  Bildt "بیلت " افزودن فشار بر تمام کشورهای کمک کننده  بشمول خودمان یک امر ضروریست.  و همتای هلندی وی Verhagen "فرهاخن" انتظار دارد که اتحادیه ی اروپا سالهای دیگر در افغانستان باقی می ماند. " وزیرخارجه ی سویدن روز شنبه گذشته بعد از نشست وزیران خارجه ی اتحاده گفت که ما باید به دولت جدید واضح بسازیم که ما از آنها چه توقعی داریم و آنها از ما چه توقعی باید داشته باشند. "

کشورهای  اتحادیه ی اروپا درگیر پروژه های بازسازی بی شماری در افغانستان هستند. سرمایه گزاری در بخش کشاورزی (محصولات دیگر غیر از خشخاش)، خدمات بهداشتی، تعلیم و تربیه و آموزش پولیس بخش های عمده ی این کمک ها اند. با آمدن دولت جدید در افغانستان، اتحادیه ی اروپا میخواهد که پروگرام های کمک بیشتر را بررسی کند.

وزیر خارجه ی هالند می گوید درنظر است تا کمیسیون اتحادیه ی اروپا و مسئول سیاست خارجی اروپا  Solana "سولانا"  لیست مختصر  تمام پروژه های کمکی عضو ممالک اتحادیه ی اروپا را ترتیب کند و سپس بر مبنای آن می بینیم که چه کار ها بهتر به انجام برسد، و از انجام چه کار ها یی صرف نظر شود.

کمیسر روابط خارجی اتحادیه ی اروپا  Ferrero Waldner"فریرو  والدنر" خواستار کمک اتحادیه ی اروپا برای تأسیس یک اکادمی اداری  در جهت تقویت یک حکومت معتبر در افغانستان  شده است.  وی همچنان معتقد است که همکاری در ضمن نظارت مرز بخاطر مقابله با تروریسم و قاچاق اسلحه ضروریست. فرهاخن وزیر خارجه ی هالند همجنان تأکید کرد که کابل هم باید سعی خود را بکند. او خواستار این شد که در پست های کلیدی (پست های مهم) نباید اشخاص فاسد و رشوه خوار بیایند. و همچنان او خواهان این است که کابل باید با جدیت بیشتر تلاش خود را بخاطر بهتر شدن پولیس و اجرای عدالت به انجام برساند. همچنان او در احترام  به حقوق زنان تأکید نمود.