آرشیف

2015-12-2

محمدگل پویا

سکوت دولت و نهادهای کشفی، عدلی و قضایی، نمایانگر ناتوانی رهبران حکومت وحدت ملی!

پیش از پرداختن با موضوع، چند پرسش زیر خطاب به رهبران حکومت وحدت ملی مطرح می گردد:
اول :   رهبران حکومت وحدت ملی! آیا عالمین فاجعه المناک زابل توسط گروه های بی ورحم و دهشت افگن داعش،  شناسایی ، دستگیر و به مجازات  محکوم شدند؟
دوم: آیا عاملین قتل بانو رخشانه دختر 19ساله در غور شناسایی ،دستگیر و مجازات گردید ؟
سوم :عاملین حمله بجان احمد سعیدی توسط ستون پنجم دولت تا کنون کسی دستگیر ویا شناسایی شده ؟
طوریکه همه درجریان هستیم چندی پیش  بانو رخشانه دختر 19ساله بجرم فرار از منزل در منطقه عودک غلمین توسط طالبان مزدور بشکل بسیار فجیح و بی رحمانه سنگسار شد و همچنان تعداد 7نفر از هم وطنان عزیزما در زابل توسط گرو داعش بشکل ظالمانه ی بقتل رسیدند. طالبان و داعش تحت نام تطبیق احکام الهی و جهاد، همه روزه هم وطنان بی گناه مارا گروگان میگیرند و نسل کشی دارند. این حرکت های طالبان ،داعشیان و غلامان حلقه بگوش آی اس آی دشمنان صلح و ثبات مردم افغانستان برای بد نام ساختن دین مبین اسلام بوده و این اعمال غیر اخلاقی ، غیر اسلامی و غیرانسانی شان همه را به حیرت آورده است. روی همین ملحوظ عده ی کثیری از مردم ما در کابل و ولایات، فعالین و اعضای نهاد های مدنی حرکت های داد خواهی را براه انداختند و از حکومت خواستند تا عاملین این جنایات را به زودترین فرصت شناسی، دستگیر و به سخت ترین مجازات محکوم ماید؛ اما دولت تافعلا هیچ نوع اقدامی  را در مورد نشان نداده و خاموشی را اختیار نموده است.
اخیرا حمله ی به سوء قصد جان  احمد سعیدی  کارشناس فعال و تحلیل گر پرآوازه‌ای کشور  توسط افراد ناشناش انجام گرفت که  به گفته خودش این عمل توسط ستون پنجم داخل دولت به وی صورت گرفته که دولت باید پاسخگو باشد. در نتیجه این عمل ناشایست وی به شدت زخم برداشته و فعلا تحت تداوی قرار دارد.
هم وطنان ما درکابل صدای رسا آزادی بخش خود را برای دادخواهی از جناب سعیدی بلند کردند واز رهبران حکومت وحدت ملی خواهان دستگیری و شناسای عاملین حمله به جان وی را شدند .
در کل اتفاقات پی درپی که رخ داده  دولت وحدت ملی هیچ اقدام نکرده و برای مردم واضع شد که توانایی اداره کشور را ندارند .
خداوند بحال این ملت مظلوم رحم کند که روز به روز بی امنیتی ها و چالش روبه افزایش است .

محمدگل پویا فعال مدنی
غور فیروزکوه