آرشیف

2014-11-22

عصمت الله راغب

سپاس گذارم پروردگار عالمیان را که برایم افتخار بخشید!!!!

سلام و عرض ادب خدمت تمام دوستانم که در پایه گاه های انترنیتی بینندۀ نبشته های بنده هستند تقدیم باد! عزیزانم افتخاری را که ازآدرس دانشگاه تخار بنام "تحسین نامه" به عنوان اول نمره عمومی دربین دانشکده های هفت گانه دانشگاه ازآن خود کردم خواستم این دست آورد ناچیز را به شما هم شریک سازم. به سلسله ی ازبرنامه های کمیته فرهنگی بخش خوش آمدید دانشجویان تازه ورود محیط اکادمیک دانشگاه تخار که ازطرف معاونیت امور محصلان به وساطت ومعاونت برنامه شیپ( تقویت تحصیلات عالی) دردانشگاه تخار،فعالیت های روحیه سازی وفرهنگی بخاطر ارتقا هرچه بیشتر محصلین دربخشهای مختلف فعالیت مینمایند و امسال با یک ابتکار ارزنده تری که همانا تهیه "تحسین نامه ها" برای دانشجویان ممتاز وکادرهای دانشگاهی باشد دراین عرصه قدم گذاشته وارد عمل شدند. البته پیش زمینه ی این برنامه،ازسال 1390 به این طرف بوده که بعداز تاسیس برنامه شیپ دردانشگاه تخار تحت شش کمیته به فعالیت آغازکردند، که یکی ازاین کمیته ها کمیته ی"خوش آمدید گوی جدید الشمولان دانشگاه بود" که در زمینه سازی، تهیه برنامه های خوش آمدید گوی اینجانب با رهنمای مسوولین محترم برنامه شیپ دوشادوش در فعالیت به این برنامه بودم، وهمیشه تلاش میکردم تا نقش خیلی خوب را درتهیه آن تمثیل کنم. اما بعد ازتاسیس معاونیت امور محصیلان وتشکیل کمیته فرهنگی درسطح دانشگاه که اعضای آن بیشتر محصلین اند، برنامه خوش آمدید رسماً زیر نظر معاونیت محصلان به قیادت ورهبری محترم پوهنیار محمد قاسیم"آریا" و برنامه تقویت تحصیلات عالی به رهبری خیرالله" لعل زاد" به سلسله برنامه های خوش آمدید سالهای گذشته خواستیم امسال به آن نیز رنگ دیگر بخشیم، وبخش آغازین این برنامه امسال خویش را اختصاص دادیم به دانشکده آموزش وپرورش به ادامه آن دانشکده های زراعت ،شرعیات، حقوق،اقتصاد و سرانجام دیروز مورخ 5/3/1393 دو دانشکده( انجینری وادبیات) به عنوان روز آخر این برنامه در تالار دانشگاه گرد هم آمده بودند.ودراختتام احتفال مزبور، ارادتمند شما عصمت الله "راغب" دانشجوی صنف چهارم ادبیات با کسب بلند ترین نمره با فیصدی 98.88 فیصد به اساس گزارش فیصدی نمرات ازمدیریتهای تدریسی دانشگاه دربین تمام اول نمره های عمومی دانشکدهای مربوطه، اول نمره عمومی دانشگاه معرفی ومستحق دریافت یک تحسین نامه شدم. که درعالم وسیله این افتخار را برای اعضای رهبری محترم دانشگاه تخار به خصوص استادان محترم دانشکده زبان وادبیات که درجهت تلاشهای شبا روزیشان که دراین راستا زمینه ساز خیلی خوب بودند ودرامر کمک به معنویاتم ازهیجگونه مساعی دریغ نورزیدند،تبریک عرض داشته واین همه دست آوردها را مدیون ومرهون مجاهدت استادان خیلی مکرم ومعظم دانشکده خود میدانم که با تحمل مشکلات فرا راه شان بازهم همیشه رسالت خود را بحیث پدران معنوی درقبال ما ادا نمودند،وهمیشه احساس مسوولیت نموده ،آن تایم به درسها حضور فزیکی یافتند وداشته های خویش را با ما شریک ساختند. ودرپهلوی آن این افتخار را برای تمام دوستانم درشبکه اجتماعی نیز تبریک میگویم ولی چیزی که درهمایش توزیع تحسین نامه برایم خیلی محزون کننده بود عدم حضور عزیزانی بود که برای یکدیگر گرامی و عزیزیم واما به عنوان اول نمره عمومی دانشگاه به آن اندازه که باید تحسین وتقدیرمیشدم وانتظار خیلی وافر داشتمٍ متاسفانه تحقق نیافت، وجادارد که در این نبشته از نهاد محترم فرهنگی هدف مقیم تخار اظهار امتنان بکنم که با تحایف دست داشته خویش من وهمتایانم را روحیه بخشیده کوچک نوازی کردند وازخلوص نیک شان درزمینه تمجید میکنم ، اهداء تحفه برای کسانی که افتخار کسب میکنند به هراندازه ی که باشد مهم نیست،مهم اینست که چی کسانی از کارافتخار آفرینان تقدیر میکند واین روا داری نهاد فرهنگی هدف برایم خیلی روحیه بخش وجان افزا بود ولی چیزی که خیلی عطش آن بودم همانا اخذ یک امتیاز هم ازطرف ریاست دانشگاه بود وبه آنچه را که قلبم،احساسم برایش لحظه شماری میکرد همانا لحظات به یاد ماندنی قبل از اخذ تحسین نامه بود که از شوروجد چیزی نمانده بود که قلبم بکفد، چون مشتاقانه وراغبانه انتظار دریافت یک قلم وکتابچه را ازطرف محیط اکادمیک بحیث شاگرد ممتاز داشتم که متاسفانه بنابه… کافی،دانشگاه… ازاین بار… و… هنگفت بدر آید. این مسئله برایم خیلی گران تمام شد.حتا فراتر ازآن که سخت نیاز مند استمالت سخن بودم و آنچه را که شایسته وبایسته خود میدانستم جامه عمل نپوشید. به هرحال دوستان نبودن تان را حس کردم فدای خاک پای دوست شدن آرمان ماست.

بااحترام 
عصمت الله"راغب"