آرشیف

2016-4-19

الحاج امین الدین سعـیـدی

سوره النازعات

حاکم وابن جریر از عائیشه (رض ) روایت کرده اند از رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد قیامت بسیار سوأل می شد ، تا اینکه  خدا جل جلاله این کلام عزیز« یسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَیانَ مُرْسَاهَا ‏» (42 ) ‏« فِیمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا ‏»(43 ) ‏ ‏« إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَاهَا ‏» (44 )  را نازل کرد . سپس سؤلات آنها پایان یافت.
ابن ابو حاتم از طریق جویبر از ضحاک از ابن عباس (رض ) روایت کرده است: مشرکان مکه با استهزا ء وتمسخر از رسول الله صلی الله علیه وسلم سؤال کردند که قیامت چه وقت بر پا می شود ؟ پس آیه ‏« یسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَیانَ مُرْسَاهَا ‏…تا اخر سوره ) نازل شد.
طبرانی وابن جریر از طارق بن شهاب روایت می کند : رسول الله صلی الله علیه وسلم از قیامت بسیار یاد می کرد تا ‏« فِیمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا ‏، إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَاهَا ‏» نازل شد.
ابن حاتم از عروه نیز مانند این روایت کرده است.

 

ادامه مطلب در اینجا