آرشیف

2016-4-9

الحاج امین الدین سعـیـدی

سوره التين

علت تسمیه این سوره را مفسرین چنین بیان میدارند: که پروردگار عزوجل در آغاز این سوره به چهار چیز   پر اهمیتی  قسم  یاد کرده است.
«طوریکه می فرماید :قسم به انجیر و زیتون ، یا قسم به سرزمین شام و بیت المقدس »
نام این سوره « التیـن »
ازآیه اول این سورهٔ اخذ گردیده است .
قسم  پروردگار در آغاز سوره به « تین: انجیر» و «زیتون‌» بدین معنی ومفهوم است که ‌ در انجیر و زیتون‌ خیرات‌ و بركات‌ بسیاری ‌ متعددی نهفته است .
برخی از مفسرین می نویسند که این گونه قسم ها  در سورهٔ «التین »  اشاره به مراحل چهار گانه خودشناسی انسان  را می رساند ، و ناظر به آیه :«  إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ
 »است.
 

ادامه مطلب در اینجا