آرشیف

2016-5-26

الحاج امین الدین سعـیـدی

سوره الانشقاق

آشنایی با سوره:
اين سوره مانند بسيارى از سوره ‏ها جزء اخير قرآن عظیم الشان بوده و  به مباحث  روز قیامت میپردازد. در بدو سوره به  حوادث هولناك و تكان دهندهٔ پايان جهان و شروع قيامت اشارات و تذکراتی  دارد.  در مرحله بعد این سوره  به مسألهٔ رستاخيز و حساب اعمال نيكوكاران  و بدكاران و سرنوشت آنها، و در مرحله سوم به بخشى از اعمال و اعتقاداتى  كه موجب عذاب و كيفر الهى مى‏شود.  در مرحله چهارم بعد از ذكر سوگند هائى به مراحل سير انسان در مسير زندگى دنيا و آخرت اشاره مى‏كند و سر انجام در مرحله پنجم باز سخن از اعمال نيك و بد و كيفر و پاداش آنهاست.
دربدو سوره به حادثه پاره شدن آسمان بعنون یکی از علائم اولین قیامت اشاره شده ، سپس هموار شدن زمین وبیرون ریختن هر چه در سینه خود دارد وبر انگیخته  شدن انسان ورفتن اش بسوس الله وچگونگی توزیع نامه های اعمال مورد بحث قرار گرفته است.
طوریکه در قرآن عظیم الشان می خوانیم :
«و این‌که رستاخیز آمدنى است، و شکّى در آن نیست و خداوند تمام کسانى را که در قبرها هستند زنده می‌کند)( سوره حج: 7 )  
– در قرآن کریم آمده است: «وزن کردن (اعمال، و سنجش ارزش آنها) در آن روز، حقّ است! کسانى که میزان‌هاى (عمل) آنها سنگین است، همان رستگارانند! و کسانى که میزان‌هاى (عمل) آنها سبک است،افرادى هستند که سرمایه وجود خود را، به ‌خاطر ظلم و ستمى که نسبت به آیات ما می‌کردند، ازدست داده‌اند(سوره اعراف، 8 – 9.)

 

ادامه مطلب در اینجا