آرشیف

2016-4-4

الحاج امین الدین سعـیـدی

سوره الاخلاص

»الاخلاص« نه تنها نام سوره است بلکه عنوانی برای مطالب سوره هم می باشد .
بخاطری اين سوره را سوره اخلاص می گويند که اين سوره از يكسو درباره توحيد خالص خدای عزوجل سخن میگويد و از سوی ديگر بنده را از شرك يا از آتش جهنم خلاص میسازد. 
 

ادامه مطلب در اینجا