آرشیف

2015-1-28

نقیب الله ابراهیمی

سوال کردن حضرت اسماء رض دربـــا ره اجر زنان

 
اسماء بنت یزید انصاری (رض) در خدمت پیامبر (ص) حاظر شده عرض کرد :یا رسول الله (ص) پدر و مادرم فدایت شوند من از طرف زنان مومن و مسلمان به عنوان قاصد به خدمت شما حاظر شده ام در این شکی نیست که الله(ج) شما را به طرف زنان و مردان مبعوث فرموده است ما هم با الله (ج) و رسولش ایمان آورده ایم ولی ما زنان در خانه ها در پرده و حجاب به سر می بریم ما در خانه مانده و نیاز های مردان را برآورده می کنیم فرزندان آنها را پرورش می دهیم با این وضعت مردان در بسیاری از کارها از جهت ثواب از ما سبقت می گیرند آنان در نماز جمعه شرکت کرده و به نمازهای جماعت می روند از بیماران عیادت نموده در نماز جنازه شریک می شوند و پشت سر هم حج می کنند و بالا تر از همه اینکه جهاد می کنند زمانیکه آنها برای حج عمره و یا جهاد بیرون می روند ما از اموال آنها حفاظت می کنیم حتی برای آنها پارچه می بافیم و فرزندان آنها را پرورش می دهیم آیا مادر ثواب با آنها شریک نیستیم؟آن حضرت (ص) این مطالب را شنیده و به طرف صحابه کرام (رض) متوجه شدند و ارشاد فرمودند : آیا شما درباره دین از این زن سوال کننده بهتری دیده اید صحابه (رض) عرض کردند یا رسول الله (ص) ما گمان نمی کردیم که زنی بتواند چنین سوالاتی مطرح کند بعد از آن حضرت (ص) به طرف اسماء (رض) متوجه شده ارشاد فرمودند:با توجه کامل گوش کن و بفهم و به آن زن هایی که تو را فرستاده اند بگو اگر زن با شوهر خود رفتار نیکی داشته و تلاش کند که او را راضی و خوشنود نموده و طبق رضایت او عمل کند در ثواب همه آن اموری که نام بردی با شوهر خود برابر است اسماء (رض) این جواب را شنیده بسیار شاد و خوشحال برگشت .
توضیح:رفتار نیک زن با شوهر و اطاعت و فرمانبرداری از او صفت بسیار با ارزش و خوبی است ولی زنان از این خیلی غافلند. صحابه کرام (رض) یکبار خدمت آن حضرت (ص) عرض کردند که عجمها پادشاهان و سرداران خود را سجده می کنند شما بیشتر لایق هستید که ما شما را سجده کنیم آن حضرت (ص) منع کرده و ارشاد فرمودند اگر به جز الله (ج) برای کسی می خواستم حکم سجده بدهم پس به زن ها حکم می کردم که شوهران خود را سجده کنند سپس فرمودند :به همان ذات سوگند می خورم که جان من در دست اوست زن هرگز نمی تواند حق پروردگار خود را ادا کند تا وقتی که حق شوهر خود ادا نکند در حدیثی آمده است که شتری آمد و آن حضرت (ص) را سجده کرد صحابه کرام (رض)عرض کردند وقتی این حیوان شما را سجده می کند ما بیشتر حق داریم که شما را سجده نماییم آن حضرت (ص) انکار کرد فرمودند:اگر من می خواستم کسی را دستور بدهم به جز الله (ج) دیگری را سجده نماید به زنان دستور می دادم که شوهرانشان را سجده کنند . در حدیث دیگری آمده است هر زنی در چنان حالی بمیرد که شوهرش از او راضی باشد به جنت خواهد رفت و در حدیث دیگری آمده است اگر زن از شوهر ناراض باشد و جدا بخوابد فرشتگان بر او لعنت می کنند. و در جای دیگر آمده است نماز دو کس بر ای قبولیت به سوی آسمان از سرشان بالاتر نمی رود: یکی غلام که از نزد آقای خود فرار کرده باشد و دوم: زنی که نافرمانی شوهرش را می کند.
 
و من الله توفیق
نقیب الله ابراهیمی مقیم ایران 
 ایمیل: naqibullah.ebrahimi@yahoo.com 
تاریخ :4/1/1391