آرشیف

2015-1-25

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

سه پرش از من سه پاسخ از محترم دپلوم انجینر حاج مهدی”یاوری”!

 

 1- یاوری صاحب با شنده گان ویژه شهر وندان مرکز غور از کاری شما روی فرود گاهی هوای و ساختمانی های کمپلسی آن رضایت دارند این رضایات را چه گونه کمایای فرمودید جهت کسب تجارت دیگر کمپنی ها لطف فرمایند .
2- کار شما در کوتا مدت قابل ستایش است فرود گا و ساختمانی های کمپلسی آنرا به چی زمان به بربر داری خواهند سپرد
3- پیان شما به دیگر کمپینی های که در مرکز غورکارمینمایند چی است که کار خودها را چگونه پلانیزه فرمایند که همچو شما موفق باشند که مشکل به کار بار شان رخ ندهد.
 

سه پاسخ :

پاسخ 1- من به عنوان یک افغان درد مند و علاقمند خدمت برای محرومین جامعه افتخار دارم که در محرم ترین ولایت کشور غور کمر خدمت بربستم زمانکه من در مهاجرت مجبوربودم برای مردم غیر از وطن دارم کار کنم بیشترین انرژی خود را برای آنها کارکردم به امید بودم که بتوانیم دینم را به ملت کشور ویران شده خودم ادا کنم .آنروز به چنگ است که باید استفاده کنم من معتقدم هرچه هستم وهرچه که تا حال شدم و تمام کسب تجارب من مربوط به تربیت در افغانستان بوده شاید باور نکنی که طعم و مزه همان سوپ لیله پلتخنیک کابل را در زایقه دارم از برکت همان سوپ همان لیله همان طعام خانه امروز من انجینر یاوری باشم که آمریت پروژه فرود گاهی هوای مرکز غورا به من اعطا فرمایند سپاس مر مردام افغانستان را که امروز در فقر ترین ولایت غور کشورم غور دارم کار میکنم شرکت فیض با پرسونل فنی و تخصوصی افتخار دارد که این پروژه را در سطع افغانستان برای نخستین بار دیزاین و اجرا میکند یعنی ما توانستم طراحی ، دیزاین ، برنامه ریزی و ساختمانی پروژه فرود گاهی هوای مرکز غورا بیدون دخلت خارجی ها موافقانه به پیش ببریم .
 
پاسخ 2- اگر کدام واقعه غیر مترقبه یا رسیدن فصل زمستان زود هنگام رخ ندهد تا پایان ماه قوس پروژه را به درجه اکمال انشا الله میرسانیم البته ناگفته نباید گذاشت که آواریز در ماشین آلات میکا نیکی با شکستن یک بل برینگ و عدم موجودیت آن در مرکز غور ما را مجبور میسازد که از پروسه سفارش به مرکز خریدار و ارسال آن حد اقل 20 روز را صبرکنم کار ها به تخیر پیش میرود روز 25 میزان سال 1388 به کار آغاز کردیم و تا روز 6 قوس 1388 به مدت 40 روز کار نمودیم سردی و یخ کار ما را به تحطیل گرفت در آغاز سال 1389 نیز بخاطر بارنده گی ها از 1 ما ثور 1389 به کار آغاز کردیم که تا کنون 14 ماه است این مقدار کارنمودیم خد را شکر که مردام مرکز غور از کار ما راضی اند .
 
پاسخ 3- تمام شرکت های دیگر نیز همکاران برادران ما هستن اولتر از همه موفق شانرا در امورات اجرائی و باز سازی وطن میخواهم اگر اجازه فرمایند چند نکته از تجارب و آموخته ها خود حضور شان پشنهاد کنم تمام شرکت ها و مجریان پروژه های ملی قبل ازهمه باید توان خود را در ارتباط به پروژه پیش روی خود سنجیش نمایند ( توان انسانی + امکات اجرایائی ) ویک مقایسه بین حجم کار محل اجرا و تیم کار خود را باید محاسبه کند . – یک نگاهی به جدول زمان بندی که برای اجرای پروژه تعین گردیده باید بیندازند وبرانامه ریز کنند که چگونه میتوانند از عهد کار برآیند با کدام امکانات و تیم کاری وارد محل کار شوند . – سعی نمایند کار ها را به عنوان یک افغان بد هکار به مردم فکر کنند کفیت کار مصرف مواد خوب آینده پروژه را زیر دید بگیرند و شرکت خود را صاحب اعتبارفرمایند . در پایان دورد میفرستم به تمام مردم با شهامت مردم غور از طرف شرکت فیض از تمام مئسولین مردم و ویژه شورای محترم بازر گانان مرکز غور اظهار سپاس قدر دانی مینمایم که کار م را مقبول حضورخودها خوانند .
 
با تقدیم احترام
انجنیر مهدی"یاوری"
رئیس پروژه فرود گا ه هوای مرکز غور