آرشیف

2015-11-7

نثار احمد کوهین

سنگسار رخشانه در غور به جرم انتخاب زندگی خود برای خود نخستین و آخرین نخواهد بود:

در استان غور دولت وجود ندارد؛ روابط بر ضوابط شلاق حاکمیت می کوبد و هیچ بخشی از مسولین دولت توان اجرا مسئولیت خویش را ندارد ویاهم اجرا نمی کند. من زاده این سر زمین(غور) هستم نه چنان چون دیگران خواب؛ بلکه در حدتوان بیدارم و اینکه مداح طالب و دولت نیستم حرف هایم را نخواندند و نمی خوانند.
عزیزان گرامی ! دست اندر کاران شبکه اجتماعی وقتی که افراد وابسته به والی غور دختری را بنام کشور باهمکاری یکتن از فعالان مجتمع جامعه مدنی غور با تپانچه سینه اش را شگافتند وبه گورستان سپردند گفتم که شامیلین وقاتلین تحت پیگرد، قانون قرار گیرند کسی نخواند و نشنید؛ وقتی قاضی محکمه خلاف قانون دره را گرفت حد جاری کرد گفتم خلاف قانون است وباید مطابق به قانون و وضع اجتماعی حکم می شد هیچ کس نخواند و نشنید؛ پس تبعی بود طالبان دختر معصومی را به جرم انتخاب زندگی خود برای خود سنگسار می کردند.

اگر از باغ رعیت ملک خواهد سیبی
برآرند غلامان او درخت ازبیخ…

مجرم اصلی والی غور است که درقتل دختری شبیه ی رخشانه بنام کشور قبل از رخشانه شاملین وقاتلین را مورد پیگرد قانون قرار نداد…
ومن به عنوان یک جوان غوری نسبت به شناخت که از غور وغوری ها دارم اگر قضیه ی رخشانه ودرکنارش قتل بانو کشور دقیقن آسیب شناسی وجزا برای مجرمین به خاطر درس عبرت به دیگران در نظر گرفته نشود بدون تر دید شاهد به خاک وخون سپردن صدها کشور ورخشانه دیگر به گور خواهیم بود.

کوهین.