آرشیف

2014-12-28

سید محمد نادر خرم

سمندِ هــمت

 

 

تقدیم به والی فرزانۀ بلخ ( مجاهد نستوه جنابِ سترجنرال عطا محمد نور )

تنها تویی که چشم همه انتظار تُست 
چشم عدو و دوست پی کار و بار تُست 
ابلیس دانه دانه چید نهالانِ این چمن 
هُشدار فتنۀ زمانه پی کارزار تُست
ای شهسوار عرصۀ میدانِ مملکت
ایزد همیش در همه اوقات یار تُست
می تاز تو سمندِ همت و اقبال تیز تر
آهوی دشتِ آرزو ، اکنون کنار تُست 
کردی تو ابتکار و خدمتِ شایان به شهر بلخ
این هم کمال و دانش و فضل و وقار تُست
همت بلند دار و شاهدِ مقصد به چنگ گیر 
این فصلِ کار نیک و زمانِ بهار تُست
در راهِ حفظِ جان تو ای پور آریا !
جانِ هزار مردمِ آگاه ، نثار تُست

 

سید محمد نادر خرم 
اسلو – ناروی