آرشیف

2015-1-28

نقیب الله ابراهیمی

سلام دوبـــــــــاره و تولد دوبــــــاره

سلام دوباره و تولد دوباره

به خدمت دوستان و بزرگواران جام غور السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تقدیم میدارم اینجانب نقیب الله ابراهیمی که در تاریخ 7/3/1391 در اثر یک تصادف نا به هنگام ضربه مغزی شده بودم و جمجمه سرم آسیب دیده بود راهی بیمارستان شدم و در طول یک هفته در حالت کما بودم به یاری خداوند متعال و به دعا شما بزرگواران خداوند به من شفا عاجل و تولد دوباره را به من عطا فرمود و از دوست محترم آقای سید محمد نبی عندلیب خیلی سپاس گذارم که دوستان جام غور را در جریان گذاشت که همه بزرگواران در حق من دعا کردند و خداوند متعال دعایشان را مستجاب فرمود امید وارم که این دوستان در دنیا و آخرت سرافراز و کامیاب باشند و غم و ناراحتی هیچ وقت در سراغشان نیاید بنده فعلاً از صحتی کامل خود به شما دوستان اطمینان می دهم گرچه دکتر ها با پدرم گفته بودند که پسرت به حالت اولیه بر نمی گردد اما کاری که خدا بکند نه شیخ می کند و نه ملا و نه دکتر خدا را شاکرم که به حالت اولیه خود برگشتم. بنده باز هم محتاج دعای شما دوستان هستم چون که بنده از امتحان ها که داشتم محروم شدم و فعلاً دوباره باید امتحان بدهم تا اینکه دوباره به سال آینده قبول بشم.

نقیب الله ابراهیمی مقیم ایران