آرشیف

2015-1-13

جمشيد احمدي

سلام بــــــــه هـمــــه دوستان

 

سلام به همه دوستان بخصوص همه قلم به دستان غوري ام كه ميخواهند آنچه را كه نياز هاي جامعه اي امروزين مان است به چشم و گوش همه برسانند در واقع رسالت عظيمي خواهد بود كه دركل اين بار مسوليت را بدوش بكشند اما آنچه را كه به عنوان يك جوان غوري از همه دوستان تقاضا دارم اين است كه بياييد از فرصت هاي طلايي مساعد شده به نفع خود و مردم خود استفاده اي درست، موثر و بجا را نماييم، ميپذيريم امروزه اسباب و وسايل اين قرن تقريبا به دسترس اكثريت وجود دارد اما اينكه چگونه از اين وسايل دست داشته خود ها استفاده مي نماييم بر مي گردد به شخصيت و اهليت مان، دوستان عزيز چند روز پيش نوشته اي در سايت وزين جام غور تحت عنوان(ارگان عشق ملي) به نوشته اي(           ) نشر شده بود كه نميخواهم به چگونگي محتواي آن بپردازم چرا اين مسوليت من نيست ولي كساني از نام من (جمشيد احمدي) چند بار نظريات را نوشتند كه من، به هرچه شما باور داريد از آن ابراز نظر ها هيچ آگاهي ندارم و از تمام دوستان ميخواهم خواهش نماييم كه بياييد هرنظر، انتقاد و پيشنهاد مان را خودمان و به نام خودها روي صفحه اي سايت بنگاريم تا باشد از يك سو از فضاي بنام آزادي بيان استفاده نماييم و از طرف ديگر خودها را از جهان جهل و خلاف كاري در امان داشته باشيم.
 همچنان از كارگردان عزيز سايت وزين جام غور ميخواهم در افشاي اين عده افراد استفاده جو همكاري نموده ممنون سازيد.
جمشيد احمدي شهر فيروزكوه – غور