X

آرشیف

سفر هــــــــای زمستانی محصلین و دانش آموزان ولایت غور به هرات و دیگر ولایات

 

سلام و احترامات قلبی خویش را بخدمت تمام ملت مسلمان و غیور افغانستان عرض کرده و باالخصوص مردم مجاهد . علم پرور و رنج دیده ولایت غور تقدیم کرده به امید اینکه در ساحه مرحمت پروردگار قرار داشته و زنده گی خویش را بخوشی سپری کنند. 
دوستان و علاقهمندان علم و دانش طوری که میدانید و در جریان هستید در هر زمستان به تعداد کثیر از محصلین و دانش آموزان ما برای درس خواندن و آمده گی گرفتن برای کانکور به ولایت هرات میروند و پول زیادی به مصرف میرسد که این خود میتواند سبب تزلزل و تنزیل اقتصاد فامیل محترم و باالخصوص خانواده های که صحت اقتصاد شان پائین است شود. 
هدف از این موضوع این است که تمام طبقه روشن فکر.معارف.مسوولین و دیگر عناصر که در سطح ولایت قرار دارند مسوولیت شان در برابر این مشکل این است که راه را برای این و معضله بسنجند و خدمت را برای جامعه و همشهریان خود کرده باشند که با این خدمت و ابتکار میتوانند وظیفه که در مقابل مردم دارند را به شکل خوب اجرا کنند که آغاز چنین ابتکار و راه و روش که سبب این شود که در ولایت غور و باالخصوص شهر چغچران مراکز آموزشی دولتی و شخصی بوجود بیائید مه مطمئین استم که در اقتصاد وبلند بردن سطح سواد کمک زیاد خواهد کرد و تشویش های های که فامیل محترم برای فرزندان شان دارند از بین رفته و زمینه خوب تحصیلی برای شان آمده میشود که مطمئینآ پول که به دیگر ولایات به مصرف میرسد در ولایت خودشان به مصرف رسیده وپول آن دو باره در منطقه خود شان سر مایه گزاری خواهد شد که این از یک طرف سبب رشد اقتصاد خانواده ها میشود و از طرف دیگر میتواند منبع خوب در امد در ولایت خود مان باشد و آرزو دارم که در این باره مسوولین.طبقه روشن فکر و خانواده های محترم توجه جدی داشته باشند و این راه که کاملآ نا درست است به آن بس بگویند. 
اگر در رابطه به ایجاد مراکز آموزشی بصورت جدی دقت و کار شود و کورس های آموزشی توسط اشخاص مسول ثروتمند ساخته شود بصورت کل گفته میتوانم که اناشالله بسیار به زودی و سال های بسیار نزدیک ما شاهید عدم سفر های زمستانی محصلین و دانش آموزان خود به هرات و دیگر ولایات خواهیم بود و همچنین شاهید پیشرفت و ایجاد مراکز علمی و آموزشی خواهیم شد آن وقت است که ولایت مان از ولایات با علم و دانش خواهد شناخته شد و زمینه های آموزشی زیاد در برابر دانش آموزان آمده شده و جوانان مان میتوانند به آرزو و اهداف که دارند برسند که انجام چنین کار از جمله کار های بنیادی تلقی میگردد. به امید موفقیت هر چه بیشتر شما دوستان. دوستان و مسوولین دقت هر چه بیشتر شما را خواهانیم و قابل یاد آوری است که صحت تعلیم و تربیه و وضعیت معارف در ولایت غور زیر صرف قرار دارد و هم چنین میتود های تدریسی که در این ولایت در تمام مکاتب پیشکش میشود بسیار کهنه و تاریخ تیر شده میباشد که از مسوولین معارف به حیث اشخاص مسوول تقاضا و درخواست ما این است که توجه جدی در این راستا داشته باشند.

 

فرید احمد رحیمی
شهر چغچران ولایت غور: جدی 1392

تشکر

 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.