آرشیف

2014-12-30

عبدالوکیل دهزاد

سفر آقای ملا عبدالسلام ضعیف به مالیزیا

بســمه تعــالــی

ملا عبدالسلام ضعیف سفیر پیشین رژیم امارت اسلامی طالبان در پاکستان در جریان سفرهای خود به کشور های قطر ، سنگاپور،آلمان و انگلستان این بار در شهر کولالمپورمرکز مالیزیا با دانشجویان پوهنتون اسلامی مالیزیا دیدار کرد.  وی در این دیدار    از تاسیس یک دانشگاه اسلامی در کابل سخن گفت. او با جمع از همکاران دیگرش تصمیم دارد تا مبلغ  ده ملیون دالر 10000000) را دراین پوهنتون سرمایه گذاری کند که پنجاه ویک فیصد(51) آنرا از طریق( وقف ) و متباقی چهل و نه (49) فیصد آنرا ازطریق اسهام بدست آورد .قرار است که پنج ملیون دالر را در بخش اعمار تعمیر پوهنتون  ومتباقی آنرا در قسمت های دیگر پوهنتون تخصیص دهند.و محصلین هم در پیشبرد این کاری نیک مشوره ها  و  پیشنهادات خیلی خوب و سازند ه  را به اعضای تصمیم گیرنده ارایه نمودند و مورد استقبال ایشا ن قرار گرفت .
 

 سفر آقای ملا عبدالسلام ضعیف به مالیزیا

واقعیت امر چنین کاری از جناب ایشان یک پیام خوب و قدم بسیار نیک و ارزنده هست . و ملت افغانستان از مشارکت شان در این عرصه بسیار مهم که مورد نیاز همه هست قدردانی خواهند کرد .اما به باور بعضی آگاهان در مورد صادق بودن این کار به دیده شک مینگرند ومیگویند که این راه جمع آوری کمک مالی برای تقویه طالبان از کشور ها ی کمک کننده مخصوصا کشور های عربی است.این در حالیست که در این اواخر هم  دفتر رسمی طالبان در کشور  قطر گشایش یافته است .
 
گلایه از سفارت افغانستان :
سفارت افغانستان بر خلاف صلاحیت وظیفوی  ااز ترتیب چنین نشستی با آقای ضعیف راضی نبوده و یک تعداد را تشویق به تحریم این مجلس کردند  و اما با آن هم تعداد بیشتر از محصلین در این محفل شرکت نمودند.لطفا عالی جنابان ما دانشجویا ن همان قدر فهم و شعور داریم که نفع و ضرر کشور خویش را درک کنیم و از همه مهمتر اینکه چنین نشست های خیلی به نفع مان هست .   متاسفانه  نمیدانم که در این کشور ما قطع الرجال شد ه که کسی که شایستگی وظیفوی ن ندارد به حیث سفیر و نماینده خاص رییس جمهور تعین گردد . وقتی  سفیر مان با سیستم بلدیت نداشته باشد و حتی زبان  که وسیله افهام و تفهیم است را نداند و در محافل نتواند خود را معرفی کند و مهارت دیپلوماتیک نداشته باشد .پس واضح است که به اساس بی عدالتی و روابط گماشته شده اند  .این جفا ها و بی عدالتی شما به حیث حکام مملکت که  به مردم افغانستان را که  روا میدارید  مردم به فراموشی نخواهند سپرد و از همه مهم تر اینکه در دار عقبی انشالله خداوند عدالت خود را بر شما جاری خواهد ساخت .