X

آرشیف

سفارش رایگان برای حکومت طالب! 

 

 

مشوره، سفارش اکید وبلا تأخیر ، رایگان و ! 

 

ګذشته ازینکه حاکمیت طالب مشرړع است و یا نیست، از رسیدن کمک برای مردم افغانستان، عمران و ۍرمایه ګزاری در افغانستان استقبال میکنم! 

به همهٔ مخالفین موجه و غیر موجه حاکمیت تمامیت خواه طالب سفارش دارم تا به هر قیمت که بعضی ازین به هرقیمت اعتراض علیه هر حرکت در افغانستان، خود را خورد ساختن هم است، باید جلوګیری کرد! اګر تاجری، کسی میخواهد در افغانستان سرمايه ګذاری کند، و مردم از آن مستفید میشوند، چه مشکل دارد که باید به هر قیمت اعتراض و مخالفت کرد؟ این درست نیست! 

 

و اما سفارش ضروری  برای حکام طالب در افغانستان! 

با دیدن مدیر ترافیک کابل در چک پست های کنترول جواز سیر موتر ها، در نقش معاینه کننده و نظارت بر داشتن و عدم داشتن جواز، و در نقس داکتر / مجری معاینه کنندهٔ دید و چشم درخواست کنندهٔ  لایسنس دریوری و …. سؤالات ذیل در ذهنم خطور و مطرح میشوند!

 

عدم شک در صداقت و تلاش خدمت مدیر ترافیک کابل! 

 اما میتوان: 

وزیر در نقش مامور! 

مصارف وزیر برای خدمت مامور!؟

را جیزی دیګری، جز قرون متمادی خفتن  در فهم دولتداری خواند!؟ 

 

انکس که نداند و نداند که نداند

در جهل مرکب   ابد الدهر   بماند

 

لذا سفارش دارم که رهبری حاکمیت طالب به متخصصین در هر رشته تنظیم و نشر لایحهٔ وظایف  برسانند که هر مؤظف  جدید الورود کارمندان دولتی را از وزیر، والی، رئیس ګرفته تا مأمور و سرباز مکلف  بنویسند و تدوین کنند( نام فرمان از قندهار را نیز برآن بنویسند!) و به هر کارمند و مؤظف دولتی قبل از آغاز کار و یا به مجرد شروع به کار و وظیفهٔ دولتی، حتماً این لایحه را بخواند و در سوانح اش نیز درج شود که لابحهٔ خوانده و فهمیده و یا کورس مربوطه را سپری کرده! 

تشکر تفاصیل دارم 

داکتر صلاح سعیدی 

۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸

 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.