آرشیف

2015-2-6

عزيز احمد امان

سفارت کبرا افغانی یــــــــــــــا دسکوتیک افغانی؟

 
به نام خداوند رستگار

نخست از همه ماه پر فیض, برکت و مبارک رمضان را به همه امته مسلمه جهان تبریک میگویم.

سفارت کبرا افغانستان در واشنگتن دی سی محل خوش گذارانی سفیر کبیر, یا نماینده گی سیاسی جمهوری اسلامی افغانستان !!!؟؟؟
هموطنان گرانقدر شما بنینده تصاویر از اعمال غیر اسلامی, غیر اخلاقی و غیرافغانی یک سفیر هستید که در کشور اسلامی اش روزانه حداقل صد خانه ویران, صدها خانم بیوه, هزاران طفل یتیم میشوند. هزارها انسان هم از مرد, زن. پیر, جوان و طفل در این ماه مبارک رمضان شبانه گرسنه میخوابند و بعضی ها حتا سقف هم ندارند.
ولی با تاسف فراوان که سفیر حکومت این مردم مسلمان و زجر کشیده به جای جلب کمک ها و بجای عبادات در این ماه صیام. در شبهای مبارک رمضان محافل شراب نوشی, بزم رقص و موسیقی را در عمارت رسمی یک سفارت اسلامی برانداخته است.
تبصره و قضاوت مسولیت قلم بدستان و میدیا است
 
سید طیب جواد سفیر کبیر و نماینده فوق العاده افغانستان درایالات متحده امریکا
 سید طیب جواد از سال 2003 بدینسو به حیث سفیر و نماینده فوق العاده افغانستان در ایالات متحده امریکا  و به حیث سفیر غیر مقیم افغانستان در برازیل، مکسیکو، کولمبیا و ارژانتین ایفای وظیفه منماید

 
 سفارت کبرا افغانی یا دسکوتیک افغانی؟
سید طیب جواد سفیرکبیر- شمیم جواد خانم سفیرکبیر- ایمان جواد پسر یکدانه سفیرکبیر در محل شراب خوری
 
 سفارت کبرا افغانی یا دسکوتیک افغانی؟
نذیره عظیم کریمی فلم بردار مجلس درعمارت رسمی سفارت محفل بزم رقص
    
 سفارت کبرا افغانی یا دسکوتیک افغانی؟
سید طیب جواد و شمیم جواد درعمارت رسمی سفارت محفل بزم رقص 
  
 سفارت کبرا افغانی یا دسکوتیک افغانی؟
 خانم مژده
 
 سفارت کبرا افغانی یا دسکوتیک افغانی؟
سید طیب جواد سفیرکبیر با هنرمند محفل خانم مژده درعمارت رسمی سفارت محفل بزم رقص
        
 سفارت کبرا افغانی یا دسکوتیک افغانی؟
سید طیب جواد سفیرکبیرو شمیم جواد خانم سفیرکبیر با  خانم مژده و احسان امان درعمارت رسمی سفارت محفل بزم رقص 
      
 سفارت کبرا افغانی یا دسکوتیک افغانی؟
 

شمیم جواد خانم سفیرکبیروایمان جواد پسر سفیرکبیر در حال پای کوبی درعمارت رسمی سفارت
 
 سفارت کبرا افغانی یا دسکوتیک افغانی؟
شمیم جواد خانم سفیرکبیر در حال پای کوبی درعمارت رسمی سفارت
 
 سفارت کبرا افغانی یا دسکوتیک افغانی؟
 
سفارت کبرا افغانی یا دسکوتیک افغانی؟
 
سفارت کبرا افغانی یا دسکوتیک افغانی؟
محفل شراب خوری با ریچارد هالبروگ درعمارت سفارت
 
 سفارت کبرا افغانی یا دسکوتیک افغانی؟
 قبل از محفل شراب خوری با ریچارد هالبروگ درعمارت سفارت
 

 
در انتظار نشر دیگراسناد در مورد باشید تا شخصیت واقعی این افراد برملا شود.
باحترام 
عزيز  احمد "امان"
کابل افغانستان
شنبه 23 اسد 1389 خورشيدی برابر با 14 آگست 2010 ميلادی
ايميل : 
 
azizaman123@yahoo.com