آرشیف

2016-7-3

گل رحمان فراز

سرکش ترویج فعالیت زنان در چوکات قوه قضاییه
 
 
سرکش ترویج فعالیت زنان در چوکات قوه قضاییه
بانو دادستان نگینه خلیلی یگانه دخت غوری تبار است که با عزم راسخ اش توانست همت نشان دهد و فرهنگ کار و فعالیت خانم های غوری تبار را در چوکات دادستانی و قضایی ترویج دهد. او دوشادوش مرد ها آمادگی گرفت، مبارزه کرد، امتحان داد و برنده شد تا بحیث دادستان منع خشونت علیه زنان در دادستانی استیناف ولایت غور کار نماید و از این طریق مصدر خدمت به هم دیاران و هم نسلان خویش گردد.  
این اولین گامی نیست که بانو خلیلی ابتکار می آفریند و زمینه های رشد، تکامل و انگیزه کار را برای خانم های غور فراهم می سازد که به محدودیت فکری به سر می برند و نمی خواهند دوشادوش مردان برای حل قضایا و مشکلات مبارزه کنند! وی از خود شهامت نشان داد و چهار بهار زندگی خویش را صرف تحصیل، معرفت و کسب علم و دانش برای اندوخت علوم اسلامی در قالب دانشکده شرعیات دانشگاه هرات کرد و از طریق همان اندوخته ها حالا مصروف و مصدر خدمت به هموطنان خویش در قالب قوه قضائیه برای حل مشکلات خصوصاً خانم ها می باشد که خود یک افتخار بس بزرگ است.
بانو خلیلی از لحاظ جسامت نا توان به نظر می رسد ولی توانایی فکری و ذکاوت ذهنی وی هیچ وقت به نا توانی جسامت اش قابل مقایسه نیست و همان ذکاوت ذهنی اش است که او را خلاق اجتماع به بار آورده است و پیشگام نسل از یاد رفته و آغشته به محدودیت های فراوان.
وی که از نان خرد، صداقت، اخلاص، تحصیل، لیاقت، شرافت، پاک دامنی، مهربانی، صمیمیت، بزرگواری، انسانیت و بشردوستی تغذیه می کند، مطمئن ام اینکه می تواند برای نسل از یاد رفته مؤثر تمام گردد.
بدون شک، حضور و فعالیت خانم را در چوکات قوه قضائیه (که حضور شان کمرنگ است) خالی از مفاید خاص خود نمی باشد و انجام فعالیت های خانم ها در قالب این قوه می تواند به اکثریت موارد و قضایای مربوطه مشکل گشا باشد. 
در آخر، پیروزی و تقرر مبتنی بر شایسته سالاری بانوی فرهیخته نگینه خلیلی را به صفت دادستان منع خشونت علیه زنان دادستانی استیناف ولایت غور برای آن عده کسانیکه بر رشد متوازن و مساویانه باور مند اند مبارک باد می گویم و امید بر این می برم که بانو خلیلی در عرصه کاری خویش تعهد در اجرای مسئولیت داشته باشد و بتواند مطابق به طرزالعمل کاری اش همچون مامور کار کشته، فرزند صدیق، خانم فرهیخته، دادستان وظیفه شناس عمل نماید.

با مهر 
گل رحمان فراز