آرشیف

2016-3-9

mazizi

سرودۀ بمناسبت هشتم مارچ: روز باصطلاح بین المللی زن ؟!

هر چند تجلیل از روز بین المللی زن بشکل نمادین ونمایشی بمعنی تجلیل وتکریم زن در جهان کنونی نیست زیرا نه نظام های کمونیستی واشتراکی ونظام نظام کاپیتالیستی برای زنها ارزش وجایگاه ویژه قایل اند ونه هم مدعیان دروغین سکولار ونواندیشان وفیمینستها برای زند مصدر کدام خدمت خاص شده اند بلکه هر دو نظام متذکره وهم چننین جریان فیمینیزم از زنها بعنوان وسایل وابزار کار وتولید وحتی وسیله ریکلام واشتهار برای مارکتنگ کا لاها وفرآورده های کارخانه های صنتعی استفاده میکنند ویا از از زنها بعوان وسیله عیاشی وخوش گذرانی واشباع غرایض نامحدود وسرکش جنسی مورد بهره برداری قرارمی گیرد
ولیکن در اسلام بر خلاف دیدگاه نظام های الحادی کمونیستی وگاپیتالیستی برای زنها بعنوان بخشی از پیکرۀ اجتماع انسانی بدیده احترام ومنزلت خاص مینگرند
اسلام هیچگاهی تفاوتی را از نظر خلقت بین زن ومرد فرق قایل نشده وحقوق زن در اکثریت مسایل اجتماعی واقتصادی وسیاسی یکسان می داند وبهره ونصیب هردوی شانرا از مواهب الهی درین جهان همسان دانسته وحتی در بعضی موارد مانند میراث حتی به زن بدیده بالاتر دیده شده است .
اسلام از بهره کشی زنها بعنوان وسایل اشتهار وتبلیغ بازار فروش اشیاه وفرآورده های تولیدی منع می دارد
اسلام نمی خواهد تا زنها مانند برده های دوران قرن 16 و17 و18 در بازار های کار اجباری ویا بازارهای سکس بین المللی بمعرض خرید وفروش قرارگیرند
اسلام برای زن اجازه تحصیل – ملکیت – کار وتولید را میدهد
اما بزرگترین نقش زن را در تربیت نسل انسانی می داند زیرا این زن است که انسان تولید میکند واز دامن زن است که علما دانشمندان وفلاسفه وعرفا واز همه بالا تر انبیا برخواسته اند
این مبحث طولانی است ومن فقط برای جایگاه زن در اسلام به یکی دو آیت از کلام الهی ودو حدیث از پیامبر اسلام (ص) اکتفا میکنم وسپس سروده ام را پیش کش میکنم .
قرآنکریم میفرماید:
وَعَاشِـــــرُوهُنَّ بِالمَعـــــــرُوفِ – سورۀ نســـاء آیة- 19
««و با زنان بہ خوبی و بہ طور شايستہ (در گفتار و در كردار) معاشرت كنيد .

وعن أم المؤمنين عائشة صدیقة (رضي الله تعالى عنها ) قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي – أخرجه الترمذي
از مادر مومنان حضرت بی بی عایشۀ صدیقه (رض) روایت است که پیامبر (ص) فرمودند که :
«بهترین شما کسانی اند که با فامیل ( همسر) خوب وبهتر باشند ومن نسبت بفامیل خود (از جهت مهربانی ) از همه شما بهترین هستم»
وَإِنَّ لزَوْجِكَ علَيْـــــكَ حَقًّـــــــا) متفق علیه)
«همانا همسر شما بر شمـــــا حق دارد»
سرودۀ بمناسبت هشتم مارچ روز جهانی زن
***********************************
زن که تا چشمِ بر این خطۀ عالم بگـــشود
با دل آرائی ، دل از حضـــــرت آدم بربود
 
آدم از رنج تجرُّد که براو سخت گذشت
درکنارش چوحوا دید ،نمود گفت وشنود
 
با تـَحّـــیـُر نظر افگند براو، کرد سـوال
تو که استی ؟ بکنارم که خبراز تو نبود
 
گفت تشویش مکن همسر زیبــای تو ام
خلـق کردست مرا از تنت، آن ذاتِ ودود
 
رشته هایکه از آن ساخت خدا این تن تو
خالقـم بافت تنـم را زهمـان تار وز پـُـود
 
من لبـاس تنِ تو بوده وتو پـوشش من
من بتو زینت تن گشته وتو زیب وجود
 
اندرین پردۀ عالـــم من وتو خلق شــدیم
همچو زیر وبم یک نغمه وآهنگ وسرود
 
من به تو یا روفادارشدم در همه عمر
تو مرا محـــرم دنیا شده تا دار خلُــود
 
بهـر شکــرانۀ الطاف خــداوند کــریم
سر بسائیم به درش ازبرِتسبیح وسجود
 
جملــه ابنــای بشـــر زادۀ آدم وحــوا
خالق ما زهمه رنگ تفاوت، بزدود
 
صانع هستی که بنیاد بشر،ریخت زخاک
جز به تقــوی اَحَـدِی را زدگـــر، او نفزود

زن که از«عاطفه» ومهر ووفا خلق شده
از گلستـان جهـان عطــر لطافت بربــُود

بهتـــرین امت مــن گفت : پیــــامبر بزبان
آنکه با همسرخود خدمت بیشتربنمود»  (1)

قـــدر وعـِّزت بزنان داد پیـــامبـــر بجهان
ای(عزیزی) ! به جنابش همه صلواة ودرود
پایان
————————–
محمــدعزیز(عزیزی)
روز جمعه – هفدهم حوت سال 1392 هجری شمسی
مطابق به : هفتم جمادی الثانی سال 1435 هجری قمری
ویا برابر به : هفتم مارج سال 2014 میلادی
یاد داشتها – اشاره به حدیث پیامبر اسلام (ص) است که میفرمایند : )-
وعن أم المؤمنين عائشة صدیقة (رضي الله تعالى عنها ) قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أخرجه الترمذي
«بهترین شما کسانی اند که با فامیل خویش بهتر ونکوتر باشند ومن از همه شما( از نظر مهربانی )با فامیل خود بهترم» .