آرشیف

2014-11-25

Shahla Latifi

سروده های کوتاه

تبسمت را در من بریز
تا با خوشی قلب تو آمیخته با من 
بشکفد به خنده ها
///////////////////////

ترا مست میخواهم در آغوشم
از غنچه های حست
تا گلهای شقایق دلت
از انگورهای باطراوت میانه و حس یاقوتی قلبت
همه را 
در قالب تن خود میخواهم با یک سکوت
//////////////////////////

با غروب آفتاب
در غبار نازک مه ای غمین 
در سیاهی یک ابر ضخیم
در زمان یاس 
در قعر غصه
در میان اشک 
دل افروخته 
تو با یک صبر و قرار
با من بمان

شهلا لطیفی