آرشیف

2015-1-6

Shahla Latifi

سروده های کوتاه

از سایه ها میترسم
سایه های بنهفته در عقب خنده ها
سایه خواهشات در پشت نیکی ها

میخواهم سایه ها را در شانه اعتبار نقل دهم به دیار گرم نور
تا دیگر هیچ نباشد
سایه ای در حضور
~~~~~~~~~~

عشق تنوع می آفریند
نور می افروزد
تسلیت میبخشد
رنگ میدهد
و سرانجام
امید را در ذهن چوکات میکند که باید شاد بود
پس درود از عشق به خدا تا شبپره ها
~~~~~~~~~~~~

وقتی در تو می پیچم
آزاد میشوم چو قناري از بند
پس جاودانه بمان تا من پرواز کنم
~~~~~~~~~~~~~~

مگذار قلب من ضایعه ای باشد در دستان تو 
ببوسش حریصانه 
با آن بوسه های که دوست داری بر لبانم نهی

شهلا لطیفی