آرشیف

2018-9-29

عصمت الله راغب

سرنوشت راه و روشنی به کجا خواهد کشید؟

غوری های عزیز از کمپاین های قومی انتخابات که بگذریم، سرنوشت حرکت دادخواهانه ی راه و روشنی به بنست مواجه است. همانطوری که همه ی شما مستحضرید، چندی پیش نماینده گان حرکت راه و روشنی با ترکیب والی ولایت و رییس شورای ولایتی به کابل آمدند تا فریادهای ناشنیده شما را اینجا از نزدیک ترین فاصله بر گوش های سنگین مدیران رده ی اول حکومت وسیله شوند؛ اما قرینه های موجود دال بر آن است که دادخواهی تا اینجای کار هیچ مژده ی امیدبخشی را برای غوری ها ندارد، جز حرف های کلیشه یی مقامات که در آینده چنین می شود و چنان…
از طرف دیگر در حالیکه یکی از اهداف مهم هیئت اعزامی به کابل ملاقات با شخص رییس جمهور و پیشکش مطالبات و خواست های حرکت راه و روشنی و یاد آوری از پارچه شش ماهه اش بود، متاسفانه تا هنوز بنابه دلایلی نامعلوم از ملاقات با جلالتماّب هیچ خبری در دست نیست. اگرچند گمان می رود که اهل دسترخوان ارگ وعده ی ملاقات را به امروز و فردا دست به دست می کند، اما من که تجربه این وعده ها را از گذشته نیز دارم، در این نوبت نیز نسبت به فراهم شدن زمینه ملاقات کاملاً بی باورم، زیرا ملاقات این بار خیلی شبیه همان ملاقات دوری قبل است که پس از دو ماه انتظار جهت ترس زدایی جلالتمآب از هتک حرمت در جریان دیدار، حاضر شدیم برای حفظ آن کتباً تضمین بدهیم بازهم آمده دیدار غوری ها نشد.
اکنون، من فکر می کنم ما در یک وضعیت بسیار حساس قرار گرفته ایم، در عالم مجبوری دادخواهی در شرایط موجود آنهم از باب نافرمانی مدنی می تواند ما را در زمینه توسل به حد اقل ترین خواست های مان کمک بسزا کند.
چندی پیش دیدار که با وزیر فواید عامه داشتیم، جانمایه حرف آنها این بود که ما سهم خود را ادا کردیم، از میان 20 کیلومتر سرک وعده شده ی امسال ده کیلومتر آن فقط به منظوری رییس جمهور معطل است و ده کیلومتر دیگری آنهم تحت کارهای تدارکاتی قرار دارد. وزارت فواید عامه همچنان از 40 کیلومتر سرک در سال مالی 1398 خبر داد و افزود آنچه که سهم ما در این زمینه بوده ادا کرده ایم، اما مورد مهم اینست که آیا وزارت مالیه آنرا شامل بودجه 98 می سازد یا خیر، نیاز به تعقیب جدی تری دارد.
 از طرف دیگر موضوع بند برق پوزه لیچ با برونداد پیام زیر که نتیجه از نشست اعضای ارشد کابینه حکومت وحدت ملی است، کاملاً در هاله ابهام قرار دارد. این نشست که نزدیک به دوماه پیش با اشتراک رییس جمهور، رییس اجراییه، وزیر مالیه، وزیر اقتصاد، وزیر عدلیه…برگزار شده بود، نتیجه آن با این سه نکته زیر پایان یافته است؛ 1- هدف این است که برای مردم غور برق رسانده شود. 2- بدیل های مختلف جستجو گردد 3- چگونگی قرار داد بررسی شود. اکنون نتیجه این پیام را شما تفسیر کنید. 
نتیجه: اگر کاری از نو نشود، نه 20 کیلومتر امسال تطبیق می شود و نه هم 40 کیلومتر پیشنهادی وزارت فواید عامه شامل بودجه 98 می گردد. نتیجه نشست مقامات نشان می دهد که برای بند برق پوزه لیج باید جنازه خواند.

با حرمت 
راغب
7/7/97