آرشیف

2019-2-5

jameghor

سردار آزاده میهن و ستارۀ پر فروغ آسمان شجاعت و دلاوری با جهان فانی را وداع گفت

سردار آزاده میهن و ستارۀ پر فروغ آسمان شجاعت و دلاوری با جهان فانی را وداع گفت

داکتر محمد ابراهیم ملک زاده به رحمت حق پیوست، روحش ملکوتی باد ویاد وخاطرش جاودانه

خلاصه زندگی نامه داکتر محمد ابراهیم ملکزاده:
داکتر محمد ابراهیم ملک زاده فرزند میرزا عبد الرحمن ملک زاده در 25 حمل سال 1344 هش در قریۀ سرجنگل ولسوالی تیوره ولایت غور دیده به جهان گشود.

تحصیلات: مکتب ابتدائی عاشقان ،
ملکزاده تعلیمات ابتدائی را در مکتب ابتدائیۀ چهل ابدال ودورۀ متوسطه را در لیسۀ تیورۀ به پایان رسانیده است 
در دوران جهاد در دهه شصت خارج از کشور به تحصیلات خود ادامه داده است . اودر دهۀ شصت تحصیلات عالی در مورد علوم سیاسی وتاریخ اسلام را در معهد عا لی انصار در پشاور فرا گرفت وسپس طبق ضرورت های آن زمان تخصص در طب اطفال را از مؤ سسه بین المللی{ آی ام سی}  کویتۀ پاکستان به دست آورد.
موصوف تا آخر جدی 1368 مصروف عرضۀ خدمات صحی به نیاز مندان منطقه بود  بعد از اینکه محمد طاهر ملک زاده برادر ارشد وی که قر ماندهی قرار گاه توحید جمعیت اسلامی افغانستان   را بعهده داشت  به شهادت رسید به اساس فیصلۀ شورائی نظامی قرار گاه توحید وموی سفیدان منطقه وی به جای شهید محمد طاهر ملکزاده مسئولیت نظامی را به عهده گرفت.او هر گز نظامی نبود اما شرائط ناگوار زمان آنرا به یک نظامی مبتکر وکامل عیار مبدل ساخت.
در دوران حکومت مجاهدین بحیث قوماندان امنیه ولسوالی تیوره ایفای وظیفه نمود وبعد از سقوط کابل بدست طالبان  من حیث چهرۀ شناخته شده مقاومت در غرب افغانستان شناخته میشد.او نماد از شجاعت شهامت ولاوری ومردانگی بود.
بعد از سقوط طالبان اواخر سال 1380 تا برج سنبلۀ سال 1383هش به صفت والی ولایت غور ایفای وظیفه نمود وبعد ازان تا اسد 1384 به حیث مشاور امنیتی وزارت اموداخله انجام  وظیفه کرده است وبا فرا رسیدن  زمان انتخابات پارلمانی کشور در سا ل   1384ازین وظیفه استعفا وخودرا به صفت وکیل مردم ولایت غور در ولسی جرگه کاندید وبا بدست آوردن بیشترین آراء به حیث وکیل ونمایندۀ مردم ولایت غور انتخاب شد.وکیل دورۀ پانزدهم وشانزدهم..وتا هنوز وکیل مردم در پارلمان کشور است…ودر انتخابات پارلمانی سال سال 1397 باز هم با بدست آوردن بیشتر آراء در قلب مردم جا داشت.داکتر ابراهیم ملک زاده به ایمانداری، صداقت، رشادت  ودلاوری افسانۀ تاریخ معاصر است ودر قلب مردم جا دارد..او شب دوشنبه بر سه شنبه  16 دلو 1397 در اثر یک حادثه انشار گاز به رحمت حق پیوست إنا لله وإنا الیه راجعون.