آرشیف

2016-7-2

گل رحمان فراز

سرباز سرزمینم!

 

سرباز سرزمینم!

مادرت عطر گوارای وجودت را در طعم پر تلاش قدوم ات از لابلاي بوت هایت استشمام می نماید و دلبستگی، محبت مادری، غم دوری پسر، رنج گرسنه و تشنه بودن ترا از تهی دل از عمق احاطه جوره بوت ات حس می کند و اینکه بوی گند بوت ها آغشته یادی خاطرات با تو بودن اش گردیده است، برایش از عطر پاریس معطر تر و از مشک ختن مشکین تر است. حالا به عوض قدوم مبارک ات در بین بوت هایت؛ گل جوانه زده، نمو کرده است، گل کرده است و پر ثمر گردیده است.
مادر ات خوب دیده است که پسر اش همانند گل های لاله در سر زمین اخلاص، آرامی، آبادی، صداقت و فرزانگی خانه ی را برای خود اعمار نموده است و برای آمرزش روح پدر و مادر اش دعا می کند و بر آزادی، ثبات، پیشرفت، ترقی و تأمین امنیت دیار اش از خداوند منان طلب کمک می نماید.
می دانی که تو رفتن ابدی تو یک یا گلوله نامردی دشمنان این میهن انجام یافت و رنج بیشتر از پنج دقیقه جان کندن و شهید شدن نکشیدی اما من در طول عمر و حیاتم با یاد خاطرات، شجاعت، ایثار و جان مردی ات می میرم، زنده می شوم، دلگیر می شوم و افسردگی می گردم! می دانی که رویای تأمین امنیت کشور ات در روز های رمضان و عید برای مادر پیر ات با ارزش تر از رسیدن به آغوش خانوادگی بود؟ می دانی که پدر ات ترا واگذار کرد تا بهشت را در دامن خدمت به وطن و حفظ آبرو، غیرت و اسلام ات جستجو کنی؟! 
مادر ات تنها خبر شهادت ات را شنیده است و در زور های ماه مبارک رمضان که خوردن امکان ندارد، خون می خورد، غم می نوشد، تأسف استفراغ می کند و نا امیدی تف می کند. تو برای خانواده ات ارزش بخصوصی داشتی؛ برای پدر ات نان آور، برای مادر ات امید زنده ماندن، برای برادر ات همراز و حامی، برای خواهر ات افتخار و برای همسر ات عزیز دل بوده ای! 
گرچند کاربرد واژه نا بهنگام برای قتل و شهادت تان مناسب نیست اما کنایه وار می توان گفت که رحلت و شهادت تان در هنگام ماه مبارک رمضان به راه دفاع از کشور تان، در هنگام جوان بودن تان و در حالت پر ثمر تان را هیچگاه نمی توان تحمل کرد و از همین خاطر بجاست تا واژه رحلت و شهادت نا به هنگام و یا اسف بار، تحمل ناپذیر و نا جوان مردانه را در محکوم ساختن این حمله استفاده نمود و خود را تسلی داد.
بدون شک، کاروان روان رفتار شما با رحلت به اتمام نرسیده و منتهی نمی گردد و نام شما با خط زرین درج تاریخ کشور در امر پاسداری، دلیری، مردانگی و اخلاص نگاشته خواهد شد و برای همیشه جاویدان خواهد ماند. چیزی بجز این نمی توان گفت که خداوند فردوس برین را منزلت همیشگی تان قرار دهد، شما به سهولت عذاب قبر روبرو گرداند، برای بازماندگان تان صبر جمیل و برای دشمنان خون خوار انسانیت نابودی جسم، هدایت روح و کیفر مجازات قبر را نصیب گرداند.
با مهر
گل رحمان فراز