آرشیف

2018-1-9

گل رحمان فراز

سرانجام سیاست های خام!

باور کردنی نیست اما واقعیت دارد اینکه یک حزب فعال در صحنه های سیاسی و تصمیم گیر در امور حکومت داری می تواند با اندازه ی از اعتبار و نقش اش کاسته شود که حتی نتواند رئیس عمومی اش را به کرسی وزارت حفظ دارد و اعضای رهبری را آهسته و پیوسته به پیمانه یک سلسله مداوم یا از بین ببرد و یا هم از اقتدار و حاکمیت شان بکلی بکاهد. 
چه چیز می تواند به مرگ سیاسی و حذف حاکمیت حزب جمعیت اسلامی و رهبران آن انجام یابد؟! هويداست که عدم دقت در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی مجدد بخاطر حفظ اقتدار، نداشتن پلان منظم برای دید و بازدید اعضای رهبری، نادیده گرفتن مدون ها و نداشتن برنامه خنثی سازی و دفع حملات دشمن همه از نکات و موارد اند که از پهنای قدرت جمعیت اسلامی می کاهد و بر نا توانی، نفاق و تفرقه های درونی آن می افزاید. 
درگیری های لفظی و اختلاف نظر های خشن بین اعضای رهبری این حزب مسبب بروز اختلافات عظیم در بدنه و ستون اصلی حزب شده است. حالا بزرگان جمعیت اسلامی صرف نظر از آرمان مشترک قهرمان ملی آمر صاحب شهید احمد شاه مسعود، شهید صلح استاد برهان الدین ربانی و مارشال فقید استاد محمد قسیم فهیم، وجوه مشترک مجاهدت و مقاومت، بحث هم حزب بودن و مبارزات مشترک دوران انتخاباتی برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری…! به جان هم افتیده و آب را به آسیاب دشمن ریختند. 
چشم اندوزی به پول، ثروت و منفعت شخصی از جمله موارد اند که توجه اعضای رهبری را بخود دوخته است و همین است کرسی موانع اتحاد، هم دلی و هم صدایی بین شان حاکم است. صف گرفتن و ادغام شدن هر کدام از سران این حزب منوط و مربوط به تأمین منافع عادی و مفاد شخصی شان می باشد که بر آورده شدن چنین آرزو ها بحث حزبی بودن و آرمان حزب را محو می کند. 
از اینها که بگذریم، عامل دیگر که ایشان را به نابودی محض و تأخیر نقش سیاسی شان سوق می دهد همانا تلاش بدون فکر و تصمیم بدون مصلحت است. ایشان بدون اینکه مطلبی را شایسته مشورت بدانند، از طریق ایده و افکار شان تأیید نموده و در راستای پیشبرد امور امتحانی تصمیم نهایی را اتخاذ می کنند.
پیامد سیاست های خام عبارت از زایل شدن نقش اساسی، پائین آمدن از اریکه قدرت، اعمال نفوذ دشمن در داخل، کمرنگ و گمرنگ شدن اهمیت شخصیتی بزرگان، ناپدید شدن افتخارات گذشته و تنفر اعضای عادی خواهد شد. پس برای بیرون رفت از این معضل می بایست تا رهبران جمعیت به منفعت انفرادی نکوشند، شورا و مشورت را وسیله تصمیم گیری شان قرار دهند، همیشه از موقف یک حزب سیاسی بزرگ و همه شمول سخن بگویند و در برابر منافع از خود، خودگذری های چشم گیر نشان دهند تا باشد که باز هم صاحب افتخارات گذشته شوند و برای آینده گل امید و انکشاف را بکارند تا همگام و پیشگام از دیگران قدم برداریم.

با مهر
نویسنده: گل رحمان فراز