آرشیف

2020-2-1

عصمت الله راغب

سخنی چند پیرامون اعزام هیئت به غور

قرار اطلاع پس از هشت شبانه‌روز مظاهرات خیابانی و بستن دروازه‌های ادارات دولتی در غور رییس جمهور به تازه‌گی آگاه شده است که مردم غور کدام خواسته‌ی دارند، روی این موضوع تصمیم گرفته است تا هیئتی را کمافی‌سابق به غور اعزام نماید. اکنون یاد‌آوری چند نکته را در این زمینه لازم می‌دانم:

 1.  اول اینکه خواسته‌های مردم غور مثل آفتاب روشن است و فکر کنم هیچ‌نیازی به توظیف هیئت نیست، در غور نه کدام حادثه‌یی جنایی اتفاق افتاده و نه‌هم مرکز ولایت به دست مخالفان سقوط کرده‌است تا هیئت حقیقت‌یاب توظیف شود و نه‌هم کدام معاهده به امضا می‌رسد تا ابعاد موضوع مورد مداقه بیشتر قرار گیرد. بنابر این خواست مردم غور در طول سال‌های مبارزات تنها سرک و برق بوده است و حالا هم چیزی بیشتر از آن نخواهد بود.
 2. مردم غور باور دارند که توظیف هیئت در افغانستان آخرین گزینه حکومتی برای اغفال اذهان عامه و به حاشیه بردن اصل موضوع است. در حکومت وحدت ملی ثابت شده است که تحقیق و یافته‌های هیچ هیئتی توام با نتیجه نبوده است. به‌گونه مثال از هیئت حقیقت‌یاب قندوز، تا جنبش روشنایی و به همین تازه گی هیئات حادثه حمله بر خانه قیصاری و چگونگی قتل آمر ستار غوربندی و ده‌ها قضیه مشابه دیگر که حکومت تنها خواسته است با توظیف هیئت موضوع را تحویل تاریخ بدهد.
 3. سال 1396 نیز پس از نزدیک به یک ماه اعتراضات خیابانی، حکومت مرکزی هیئتی را جهت بررسی نیازهای مردم توظیف و به غور اعزام نمود. پس از نزدیک به یک هفته چانه‌زنی و گفتگو سر انجام هیئت با نمایندگان حرکت راه و روشنی به توافق رسید تا به خواست‌های برحق شان ظاهراً تمکین نماید. اسفالت 100 کیلومتر سرک، تسریع روند کار بند برق پوزه‌لیج و همچنان تامین انرژی برق سولری از مفاد عمده آن توافق نامه به حساب می‌آمد. از آن زمان تا اکنون دوسال می‌گذرد نه از سرک خبری است و نه از برق.
 4. هیئت وقتی از غور به کابل برگشت پس از ماه‌ها خاموشی، سر انجام من همرای آقای جلالی، آقای حیدری، آقای حبیبی، خالقیارصاحب و دیگران، افزون بر وزارت خانه‌های سکتوری، دو بار به ارگ ریاست جمهوری رفتیم و تفاهمنامه را از نزدیک تعقیب کردیم، سر انجام یافتیم که پس از ماه‌ها، هنوز توافق‌نامه در دسترس صاحبان ارگ قرار نگرفته است. در نهایت دریافتیم که هیئت محترم تنها بخاطر فروکش‌سازی اعتراضات مردم غور اعزام شده بودند، نه بخاطر تحقق خواست‌های آنها.
 5. نگران هستم که امسال نیز چنین ترفندی در راه نباشد، زیرا شباهت‌های بسیاری بین امسال و سال 1396 و جود دارد.
 6. فرض بگیریم که ریاست جمهوری طبق انجام سنت همیشه‌گی‌اش هیئت حکومتی خود را اعزام کند. شرط اول پذیرش نمایندگان راه و روشنی این باشد که هیئت محترم لطف کنند از طریق زمینی عازم غور شوند، تا بهتر بتوانند از وضعیت مردم غور آگاه شوند. این خود می‌تواند به حل معمای «شنیدن کی بود مانند دیدن» نیز کمک بسزای می‌کند.
 7. #اگر چند پذیرش این خواست به رویایی بیش نمی‌ماند.
 8. از آنجای که هدف مظاهرات خیابانی مردم کاملاً روشن و واضح است، خوب است که نمایندگان محترم حرکت راه و روشنی در گفتگوها و مفاوضات خویش از هرگونه حاشیه‌گویی‌ها که منجر به دور شدن از متن موضوع شود به پرهیزند. سرک و برق دو کلمه بسیط است تمام تعلیقات مربوط به آن می‌تواند تعیین حدود و ثغور آن باشد، یعنی تعیین چند کیلومتر سرک…. و چند میگاوات برق و بس.
 9. ماموریت مهم و جدی هیئت اعزامی اینست که از هر راهی ممکن باید دروازه‌های ادارات دولتی را باز کنند و به اعتراضات مردم پایان دهند. حالا اینکه در بدل انجام موفقانه این ماموریت چه حاتم بخشی‌های می‌کنند بعداً معلوم خواهد شد. اکنون مسئولیت سنگین بر شانه‌های نمایندگان حرکت راه و روشنی غور است که در بدل وعده‌های آنها به چه تضمینی قناعت می‌کنند. نمایندگان محترم پیشاپیش حتماً متوجه مسئولیت‌های خود باشند که دیگر با وعده‌های سرخرمن بر اهداف مقدس مردم مان صدمه وارد نشود.
 10. از آنجای که حرکت راه و روشنی یک حرکت خودجوش، مردمی و برخاسته از بطن جامعه بر اساس نیازهای مردم غور است. بنابر این رهبری آن نیز به دست خود مردم است نه بدست دیگران. شاید در جریان گفتگوهای هیئت حکومتی و نمایندگان حرکت راه و روشنی، آدم‌های زیادی در نقش محاسن سفید و میانجیگر ظاهر شوند، با کمال احترام به مصلحت‌اندیشان و وساطت‌گران، به هیچ‌چیزی کمتر از سرک و برق راضی نشوید. سرک و برق خط سرخ ماست، هیچ وساطت‌طلبی را در خودش جا نمی‌دهد، لطفاً مواظب باشید.
 11. به ترفندهای تازه حکومت نیز آشنا باشید. در این روزها وزارت مالیه لست از پروژه‌های مربوط به ولایت غور را در صفحه فیسبوکش منتشر کرده و با آن کارش خواست است نشان بدهد که تا هنوز پروژه‌های زیادی است که در غور تطبیق شده و یاهم در حال تطبیق است. این بازی اول وزارت مالیه و ریاست جمهوری نیست که برای فریب غوری‌ها آنرا انجام می‌دهند، سال‌پار نیز در ریاست جمهوری بخش حقوقی اداره امور مثل امسال تمام پروژه‌های که از تشکیل اداره موقت تا پایان حکومت وحدت ملی در غور تطبیق شده بود یا و هم در نظر بود تا تطبیق شود لست کرده بودند و یکا یک برای ما به خوانش گرفتند. شایان ذکر است که هیچ یک از پروژه‌های اداره موقت و دوره‌ی انتقالی نمی‌تواند جایی خواست‌های اصلی مردم غور که کار روی سرک شاهراه مرکزی و تامین برق آبی است آنرا بگیرد.
 12. در گفتگوها بازی با کلمات برای طرفین یک اصل است، هر دو طرف می‌کوشند تا متوجه ادبیات کاربردی در گفتگوها و در نوشته‌ها باشند، روی این اصل خیلی مواظب باشید که فریب لفاظی‌ها افراد و کلمات به ظاهر آراسته را نخورید. تاکید می‌کنم که هدف از همه تظلمات و دادخواهی‌های مردم ما فقط دو چیز است سرک و برق و هیچ چیزی کمتر از آن نمی‌تواند قناعت مردم ما را فراهم کند.

پیشاپیش برای همه تان آرزوی موفقیت دارم و دست تان را از راه دور و از قلب نزدیک می‌بوسم.
با حرمت
عصمت الله راغب
8/11/1398