آرشیف

2016-3-12

محمدگل پویا

سخنی چند با جوانان!جوان کیست ، رسالت اش چیست؟

بنام خداوند توانا

فرهیخته گان گرامی جوانان معزز، فعالین مدنی و رسانه ای سلام هایم را پذیرا شوید!
جوانان سرمایه های مادی و معنوی امروز و فردای جامعه هستند و هر فرد در مقابل خود، خانواده و جامعه ی خویش مسئول است. تفکر، مثبت گرایی و همگانی اندیشی، مبارزه علیه تعصب های قومی زبانی ،سمتی، تحقق آزادی بیان مطابق قانون، از مسوولیت های کنونی و حق هر فرد میباشد.
متاسفانه که گروه ی از جوانان از این وجایب خود آگاهی درست ندارند و گاهی از طریق شبکه های اجتماعی، افرادی را می بینیم که بخاطر حمایت و یا مخالفت با کسی کرامت و شرافت انسانی زیر پا نموده و حرف های توهین آمیزی در حوزه ی حریم شخصی افراد در فشانی میکنند و نام اش آزادی بیان گذاشته، هر چرند را برحق می پندارند که این عمل شان آیینه ی پندار و شخصیت خود شان بیش نیست.
جوانان عزیز بیایید به تمام تبعیض های موجود، نه بگوییم و فراتر از قوم و قبیله، زبان و مذهب بیندیشیم و متوجه دسیسه های بیرونی ها باشیم ، اجازه ندهیم که اهداف شوم بیگانه ها تحقق یافته و فرهنگ مخرب شان بالای ما تحمیل شود. بیایید دست بدست هم داده مثل یک مشت واحد برعلیه بی بندباری ها ، حق تلفی ها مبارزه کنیم و اجازه ندهیم گروه های مخالف با افکار افراطی خود اذهان عامه را مغشوش کنند و جامعه ی ما را بطرف جهالت و گمراهی سوق دهند، این رسالت ماست که علیه حق تلفی ها موجود مبارزه کنیم و هرگونه اعمال ضد انسانی و ضد اسلامی هراس افگنان ،دشمنان صلح ،ثبات مردم افغانستان را محکوم نماییم! بیائید نیرو وتوانایی خود را علیه تحقیر و توهین یکدیگر استفاده نکنیم ؛ بلکه دست به دست هم داده برای نجات جامعه و مردم خود از بدبختی و مشکلات ها مبارزات پیگیر نمایم!
جوانان امروز رهبران فردای کشور هستند چشم امید جامعه و مردم افغانستان بطرف جوانان رسالتمند و با شهامت باز میشود.
پس ما باید به افراد استفاده جو وفرصت طلب اجازه ندهیم که از احساس پاک جوانان و ازنام جوانان غور به نفع شخصی خود استفاده نمایند. همه باهم مانند یک مشت کوبنده، دست آنعده افرادی را – که همیشه از نام جوانان و جوان بودن استفاده کردند- قطع نماییم .
بائید فرهنگ یکدیگر پذیری را نهادینه بسازیم و برای اتحاد، اتفاف، وحدت وهمدیگر پذیری جوانان غور تلاش نمائیم!
بیائید فراتر از مسایلی قومی ، قبیلوی، زبانی فکر نمائیم و برای آوردن صلح وامنیت دو بدوش دولت خود تلاش نموده و تمام نیروی و داشته های معنوی خود برای تحقق عدالت اجتماعی به مصرف برسانیم.
ارادتمند شما
محمدگل "پویا"
فعال جامعه مدنی
غور-فیروزکوه 17حوت 94