آرشیف

2015-10-16

نظرمحمد ثاقب

سخنی اندر باب مستعار نویسان

هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِیْمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَیْرِ مُعْتَدٍ اَثِیْمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَالِکَ زَنِیْمٍ( القلم/ آیات:11،12،13)
 ترجمه: عیب جویی برای سخن چینی اینجا و آنجا می رود، بازدارنده از خیر، متجاوز گناهکار، خشن مردی، ناشناخته شده.

وَیْلٌ لِّکُلِّ هُمَّزَةٍ لُّمَزَةٍ(سوره همزه/ آیه1)
ترجمه: وای بر هر غیبت کننده عیبجویی. 

سلام و عرض ادب حضور همه خوانندگان شبکه اجتماعی فیسبوک  و ویب سایت های علمی – فرهنگی داخلی و خارجی، جای که باید همه انسانها یکسان و برابر باشند، حرمت انسانی همه کس حفظ و رعایت شود. اما متاسفانه امروز در کشور ما بویژه ولایت خودمان که از آدرس های نا معلوم و نا مشخص برای انسان های بی گناه تعرض صورت می گیرد. خوب میدانید که در جریان این روز ها شبکه اجتماعی فیسبوک به یک لجن زار بدبوی تغییر شکل یافته است، زمانیکه انسان به آن نگاه می کند، بوی تعصب، تهمت، بهتان، توهین و تحقیر به بزرگان و علما، خیلی محسوس و ملموس است، و همه این مولفه های منفی و شرم آور، زاده فکر قاصر وتنگ نظری های شیطانی انسان های است که حتا از  اظهار نام حقیقی شان می شرمند و به نام های مستعار که اسم های بدون مسمی اند، بزرگترین توهین و تحقیر را به شخصیت های قابل قدر و متنفذین و علمای عزیز روا می دارند. گردانندگان صفحه های مستعار مصداق کسانی هستند که آیات متبرکه قرآنی فوق در مورد شان قضاوت کرده است. طوریک گفتم، عمل کرد شیطانی مستعار داران، نه تنها باعث زیان های  دنیوی و اخروی خود این انسان های بی انصاف می گردد، بلکه سایر افراد جامعه نیز از این نیرنگ های شیطانی مصوون نبوده  یک سلسله سوء ظن و فاصله ها را در میان دیگر افراد ایجاد می نماید. در اخیر می خواهم اذعان نمایم چیزی که باعث شد در این مورد اظهار نظر نمایم این بود که در روزهای اخیر بزرگترین شخصیت های علمی و جهادی و بزرگان قومی از سوی شبکه ظالم، بی انصاف و تفرقه افکنی بنام «جامعه مدنی فیروزکوه» مورد طعن و لعن قرار گرفت، بعداً انسان های بی هویت دیگری از طریق آدرس های مستعار آن مطالب شرم آور را به من نسبت دادند. دوستان عزیز صادقانه به همه شما می گویم که حدوداً دو ماه است که من به فیسبوک دست رسی نداشتم، حتا خبر این موضوع روز سه شنبه از طریق یکی از دوستانم به من رسید. سپس مجبور شدم تا بخاطر دفاع از حیثیت خویش و رفع توهم بزرگان، این مطلب را هم از نگاه دینی و هم پیامدهای منفی اجتماعی آن را به بحث گیرم. دوستان عزیز! از همه مهم تر به خدا سوگند که من به مکتب تربیه نشدم که خدا ناخواسته زبانم را  به اهانت، تحقیر،تهمت و بهتان به یک مسلمان بگشایم. باز هم تذکر می دهم که انسانهای که صفحه های مستعار را گردانندگی می کنند، شباهت کامل دارند به انسان های حرام زاده(ولدالزنا) که هیچ کس نمی داند پدرشان کیست؟