آرشیف

2015-2-6

آصف ایمان

ساحات سبز شاروالی و فــــــرمان شماره 45 رییس جمهور!

 

اداره محلی ولایت غور قبلاً غرض تطبیق فرمان شماره (45) رییس جمهور کرزی تصمیم گرفته بود که ساحات سبز غصب شده و پارک های تفریحی غصب شده از غاصبین زمین بگیرند . 
اداره شاروالی چغچران مطابق تصامیم اتخاذ شده اداره محلی ولایت غور در هماهنگی با ارگان های موظف سعی و تلاش نمود و قسمت از پلان های طرح شده غرض تطبیق فرمان شماره (45) رییس جمهور کرزی را تطبیق نمود . 
بنام توریالی دوکاندار شهر چغچران ساحه سبز واقع دره قاضی شامل پلان سوم شهری را غصب و بالای آن تعداد شش در بند دکان را اعمار نموده است . 
اداره محلی ولایت غور در جلسه مورخ 28 / 12/1391 تحت ریاست محمد امین توخی معاون و سرپرست مقام ولایت غور کمیسیون را از ارگان های اجرایی و مسول تطبیق فرمان شماره (45) رییس جمهور تعیین و فیصله نمود که باید دکان ها و منازل که در ساحات سبز ، پیاده رو ها و سایر املاک دولتی اعمار گردیده تخریب شود، چنانچه ساحه سبز را که توریالی غصب کرده است باید تخریب شود . 
این در حالیست توریالی با استفاده از روز های رخصتی در روز اول نو روز بعد از فیصله اداره محلی ولایت غور مجدداً کار اعمار دکان ها را در ساحه سبز آغاز نمود ، اما اداره شاروالی بنا به فیصله اداره محلی کار موصوف را توقف داد ، اما توریالی خاموش ننشست ، چنانچه به تاریخ 6/1/1392 با یک تعداد افراد سر کش دیگر که ساحات سبز و سایر املاک دولتی را غصب کرده اند ؛ دست به اخلال نظم عامه زده و در جلسه تحت رهبری محمد امین توخی معاون و سرپرست مقام ولایت غور را ظاهراً شاروال شهر چغچران را تهدید نمودند و به تاریخ 7/1/1392 علیه فرمان شماره (45) و تصامیم اتخاذ شده اداره محلی ولایت غور سر و صدا های را به راه انداخته اند . 
محمد اسحق همراز شاروال چغچران برنامه های کاری اداره شاروالی ، فرمان شماره (45) ریاست جمهوری و تصامیم اتخاذ شده مقام ولایت غور را با چالش های که توسط افراد غیر مسول و قانون شکن طرح ریزی می شود ؛ در جلسه مورخ 7/1/1392 با نماینده های منتخب مردم در شورای ولایتی ، رسانه ها ، نهاد های جامعه مدنی و جوانان ولایت غور شریک ساخت . 
رسانه ها ، نهاد های مدنی ، نماینده های منتخب مردم در شورای ولایتی غور و سایر جوانان از تمام برنامه های شاروالی چغچران که بر اساس فرمان شماره (45) و تصامیم قانونی اداره محلی ولایت غور بنا یافته است ، حمایت نمودند و به ریاست شاروالی چغچران اطمنان دادند که از تمام برنامه و اقدامات قانونی و اصولی این اداره حمایت و پشتبانی می کنند و جلو هر نوع تهدید را با قوت تمام می گیرند . 
رسانه ها ، نهاد های مدنی ، نماینده های منتخب مردم در شورای ولایتی غور و سایر جوانان از سید انور رحمتی والی ولایت غور که اکنون در سفر است توقع دارند که خلا های موجود را که باعث کندی کار اداره شاروالی و تطبیق فرمان شماره (45) می گردد به هر شکل که شده پر نموده تا ما فیای زمین + دشمنان دولت + قاتلین مردم + افراد لا ابالی فرصت نیابند که باز هم حکومت را به دو حصه مساوی تقسیم نمایند و موازی با اداره محلی ولایت غور حکومت کنند و املاک دولتی ، ساحات سبز و پارک های تفریحی و سرمایه های ملی را غصب کنند و از طرف دیگر خون افراد بی دفاع ملکی را بریزانند و امنیت و نظم عامه را مختل کنند و حکومت را به کام خود بکشانند.