آرشیف

2019-12-2

سارا رضايي

زن و خشونت مستمر

 

زن و خشونت مستمر

زن و اسب و درخت چهارمغز را
هر چه افزون تر زنی بهتر شوند.

این شعار و شعار های دیگر پی تحقیر کردن یک زن درجامعه از لابلای فرهنگ گفتاری پدیدار میگردد و قابل شنیدن است.
خشونت های که در خانواده ها وجود دارد در اصل ستون فقرات تربیتی را ابتدا برای اطفال تخریب میکند.
چرا خشونت خانوادگی تا این اندازه متداول است؟ چندین دسته عوامل در این امر دخالت دارند که یکی از آنها ترکیب عواطف شدید و نزدیکی و صمیمیت شخصی است که ویژگی  زندگی خانوادگی را تشکیل میدهد.
پیوند های خانوادگی معمولا سر شار از عواطف نیرومند است، که اغلب عشق و نفرت را در هم می آمیزد. نزاعهای که در محیط خانواده در میگیرند نیتوانند خصومتهای را پدید آورند که در زمینه های اجتماعی دیگر به همان ترتیب احساس نمیشوند.
آنچه تنها حادثه کوچکی به نظر میرسد میتواند تخاصمات پردامنه ای میان زن و شوهر یا بین والدین و کودکان بر انگیزد. مردی که نسبت به رفتار های غیر عادی زنان دیگر صبور و شکیباست ممکن است چنانچه همسرش در یک مهمانی زیاد پرحرفی کند و یا مطالب خصوصی که او مایل است پنهان نگهدارد را فاش کند سخت بر آشفته و خشمگین خواهد شد.
این واقعیت تلخی است که عملا خشونت در خانواده ها به میزان زیادی تحمل شده و تایید میگردد. اگر چه خشونت خانوادگی یک نهاد عمومی را در بر میگیرد اما ماهیت محدودی دارد که میتواند به صورت های جدی تر شکل ممکن خشونت را از خانواده های مختلف در عرصه بازیابی معلومات عموم به نمایش بگذارد.

چنانچه شاهد هستیم که خیلی تعداد اندک از کودکان وجود دارد که از خانواده یعنی والدین خواهران و برادران بزرگتر یا اعضای مسئول خانواده سیلی نخورده باشد. به صورت جالب این عمل یک امر طبیعی تلقی شده و اصلا خشونت محسوب نمیگردد در حالیکه همین سیلی را اگر دکاندار محله یا همسایه یا رهگذری به صورت طفل حواله کند سر و کار به پلیس خواهد کشید. 
با این حال در تعرض که صورت گرفته سیلی، سیلی است کدام فرقی نمیکند.
در محیطهای دیگر قاعده کلی این است که هیچ کس حق لت و کوب کسی دیگر را ندارد مثلا در محیط کار یک کارمند زن هر قدر هم اشتباه کاری از وی سر بزند نهایتا فقط هشدار دریافت خواهد نمود در حالیکه اگر یک زن در زندگی و کانون خانوادگی خود کدام اشتباه را مرتکب شود فضای خانواده متشنج شده خشونت ها رخ خواهد داد.
طفلی که شاهد لت و کوب و یا توهین و تحقیر مادرش از سوی اعضای برجسته ای خانواده خودش هست طبعا رفتار خشن را آموخته و منطق خشونت را راه حلی برای حل مشکلش در همه عرصه ای زندگی اش الگو و سرمشق قرار خواهد داد…
چنانچه امروزه چهره ای خشونت در کشور ما یک پدیده معمول به حساب می آید.

با قلم سارا (رضایی)